Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM w Baborowie

Informacja Przewodniczącego

Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM w Baborowie

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM informuje,
że w dniu 23 października 2018 r. o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie z następującym porządkiem:

Tematyka posiedzenia:

  1. Bezpieczeństwo mieszkańców Gminy:

- sprawozdanie Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach;

- sprawozdanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach.

  1. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, zapobieganie przestępczości.

  2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

  3. ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania – projekt druk nr 401/18;

  4. zasad usytuowania na terenie gminy Baborów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – projekt druk nr 382/18

  5. rozpatrzenia petycji mieszkańca Gminy Baborów – projekt druk nr 402/18.

  6. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

mgr Mariusz Kostyk

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 18-10-2018 19:20