Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Budowa placu zabaw przy ul. Kościuszki w Baborowie

loga 4.jpeg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 

Operacja pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Kościuszki w Baborowie”

mająca na celu poprawę jakości życia mieszkańców obszaru LGD „Płaskowyż dobrej Ziemi” poprzez zaangażowane i twórcze grupy społeczne rozwijające i promujące specyfikę obszary

współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER – poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 29-10-2018 21:10
Modyfikował(a): Artur Czechowicz Data modyfikacji: 29-10-2018 21:12