Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

SPRZEDAWCA DETALICZNY i OPŁATA DEPOZYTOWA

Prawidłowo sporządzone sprawozdanie, którego wzór został ogłoszony w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej (Dz. U. Nr 15, poz. 81), należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

Wzór sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych można pobrać ze strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ( www.umwo.opole.pl-> BIP -> Środowisko -> Sprawozdanie dotyczące wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej).

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 10-03-2011 17:04