Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Archiwum aktualnoci 2006 rok

  Zakończył się trwający od kilku miesięcy remont konserwatorski zabytkowejfigurka.jpeg figuryMatki Boskiej na baborowskim Rynku. Jej powstanie jest datowane na rok 1897 o czym świadczy inskrypcja na jednej z marmurowych tablic napisowych zdobiących podstawę kolumny.Zakres prac, które należało wykonać był bardzo szeroki. Obiekt prawdopodobnie nigdy nie poddawany był fachowym zabiegom konserwatorskim (brak na ten temat zapisów w źródłach historycznych). Tylko piękne, kute ogrodzenie pokryte wieloma warstwami różnego rodzaju farb zdradzało starania pokoleń mieszkańców Baborowa o utrzymanie obiektu w należytym stanie. Również zwieńczenie kolumny nosiło ślady dbałości o wygląd figury, szkoda tylko że z powodu braku wiedzy na temat konserwacji ktoś pomalował je srebrzanką, zastępując nią uszkodzone złocenia, którymi zwieńczenie pierwotnie było ozdobione. Przed konserwatorami stanęło nie lada wyzwanie. Wpierw oczyszczono wykonane z piaskowca elementy poprzez ciśnieniowe piaskowanie. Następnie poprzez zastosowanie szeregu zabiegów chemicznych usunęło szkodliwe dla kamienia substancje, którymi przez z górą sto lat figura nasiąkała. Zabiegami chemicznymi zniszczono grzybnie porostów i grzybów oraz korzonki mchów porastających zacienione fragmenty obiektu. Po gruntownym oczyszczeniu pomnika przyszedł czas na szczeliny, dziury (prawdopodobnie po kulach z okresu wojny ), utrącone gzymsy i dorabianie ubytków w kamieniu. Później jeszcze scalenie kolorystyczne aby ukryć nałożone kity i masy szpachlowe. Całość zaimpregnowano, aby chłonny z natury piaskowiec i wapień z którego wykonano figurę uodpornić na wpływy warunków atmosferycznych. Wymontowane uprzednio marmurowe tablice napisowe poddano szlifowaniu i polerowaniu zakładzie kamieniarskim. Odnowiono również inskrypcje(napisy) pokrywając je warstwą złota płatkowego.
W międzyczasie zdemontowano całe ogrodzenie pomnika i przewieziono do pracowni kowalstwa artystycznego. Gruntowne czyszczenie, wytrawianie i dorabianie brakujących elementów trwało kilka miesięcy. Wszystkie elementy poddano cynkowaniu i zabezpieczono trwałymi farbami grafitowymi, które powinny zagwarantować wieloletnią trwałość ogrodzenia. Wykonanie remontu nie byłoby możliwe bez pozyskania środków finansowych z zewnątrz.
18 tys. zł. na konto remontu figury wpłacił pragnący zachować anonimowość sponsor , 26,834 tys.zł dzięki złozonemu wnioskowi Gmina pozyskała  w formie dotacji od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pozostałą kwotę zabezpieczyła Rada Miejska w Baborowie.Dziś znowu możemy cieszyć oczy patrząc na odnowioną kolumnę z figurą Matki Boskiej, która od ponad stu lat patrzy na baborowski Rynek zgodnie z wolą jej fundatorów. 

 Nowe garaże
Porywisty wiatr i zacinający śnieg towarzyszyły przekazaniu do użytkowania nowych boksów garażowych przy remizie OSP w Baborowie. Zaproszonych gości przywitał prowadzący uroczystość prezes baborowskiej OSP dh. Waldemar Hołownia. Po złożonych podziękowaniach adresowanych do wszystkich, którzy przyczynili się i pomogli w budowie burmistrz Gminy Eugeniusz Waga przystąpił do przecinania wstęgi wręczonymi mu przez strażaków nożyczkami. Należy dodać, że w tym przypadku wstęgę zastąpił zużyty odcinek węża strażackiego. Wąż okazał się zupełnie odporny na nożyczki, co zostało skwitowane wybuchem ogólnej wesołości.

DSC_0032.jpeg 

 

Nowe oświetlenie w Gminie Baborów

Rosnące koszty energii elektrycznej zmuszają gminy do podejmowania stosownych kroków, w celu zmniejszenia wydatków związanych z oświetleniem drogowym. Takie kroki podjęła również Gmina Baborów, która ogłosiła przetarg na wymianę opraw oświetleniowych na terenie miasta i sołectw. Formuła przetargu przewidywała wymianę istniejących opraw na energooszczędne co w znacznym stopniu ma zmniejszyć ich energochłonność. Przetarg został rozstrzygnięty 23 października br. a najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum tj. „ISO” Sp. z o.o. Kolbudy i BGK J. Buchta Osiny. Obecna procedura przetargowa daje inwestorom szeroki wachlarz spłat realizowanych inwestycji. Gmina Baborów jak również wiele innych przyjęła formę płatności polegającą na dokonaniu zapłaty w okresie ratalnym. A co to oznacza?. W momencie wymiany oświetlenia gmina zacznie generować oszczędności na zakupie energii elektrycznej, a wygospodarowane dzięki temu pieniądze będą umożliwiały spłatę zrealizowanej inwestycji. Łączna kwota zadania wyniesie 851.353,52 zł a okres jej spłaty to 52 miesiące. W tym właśnie czasie zaoszczędzimy środki finansowe potrzebne na spłatę przedmiotowych robót.

   

U hodowców gołębi pocztowych

14 października w Rakowie odbyło się podsumowanie roku baborowskich hodowców gołębi pocztowych. W miłej atmosferze wręczono dyplomy i puchary dla najlepszych w poszczególnych konkurencjach. Przy kolacji dyskutowano o planach na najbliższy rok.

DSC_0215.jpeg DSC_0216.jpeg DSC_0217.jpeg
DSC_0220.jpeg DSC_0226.jpeg DSC_0223.jpeg

 

     

Nowy sprzęt

W dniu 11 października gabinet rehabilitacyjny Stacji Opieki CARITAS został doposażony w trzy nowe urządzenia do prowadzenia zabiegów leczniczych. Dzięki temu pacjenci będą mogli skorzystać z zabiegów laseroterapii, pola magnetycznego oraz terapii skojarzonej. Aparaty zostały zakupione przez CARITAS Diecezji Opolskiej przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR. Do Baborowa trafiły dzięki doskonałej, wysoko ocenianej pracy pracowników baborowskiej CARITAS oraz modelowo układającej się współpracy CARITAS Diecezji Opolskiej i władz Gminy Baborów.

DSC_0013.jpeg DSC_0008.jpeg DSC_0010.jpeg

 

Remont mostu

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych dał Gminie możliwość przeprowadzenia zadania pn.: Budowa drogi transportu rolnego w Babicach. Inwestycja ta została już wykonana i przyszedł czas na remont mostu usytuowanego w ciągi przedmiotowej drogi. Zadanie, które zostało przewidziane do realizacji w budżecie w 2006r. uwzględniało wymianę pomostu drewnianego wraz ze wzmocnieniem konstrukcji i modernizacją barierek. Prace remontowe zostały zgłoszone w Starostwie Powiatowym w Głubczycach, a czas oczekiwania na uprawomocnienie dokumentów gmina wykorzystała na zakup potrzebnych materiałów. W momencie uzyskania pełnej dokumentacji formalno – prawnej Gmina podpisała umowę na wykonanie prac remontowych, które zostały właśnie zakończone a koszt realizacji zadania wyniósł 9.000,00 zł.

fot - 04.jpeg

 

Betonówka w Rakowie

Nie zawsze potrzebne są duże nakłady finansowe by zrealizować zadania służące części naszej społeczności. Niekiedy wystarczają spore chęci oraz wola pozytywnej współpracy pomiędzy władzami Gminy a jej mieszkańcami. Przykładem na to jest zadanie zrealizowane w Rakowie, związane z remontem drogi transportu rolnego. Od wielu lat droga ta stanowiła spore utrudnienie dla mieszkańców przydrożnej zabudowy mieszkaniowej oraz dla rolników dojeżdżających do gruntów rolnych położonych wzdłuż pasa drogowego. Zadaniem gminnych władz w tym przypadku było udostępnienie potrzebnego materiału budowlanego w postaci płyt drogowych i tłucznia oraz załatwienie formalności w Starostwie Powiatowym w Głubczycach. Natomiast za transport i wykonanie prac montażowych odpowiedzialni byli rolnicy z Rakowa, którzy bardzo dobrze wywiązali się z powierzonego zadania. W obecnej chwili 120 metrowy odcinek drogi jest utwardzony a standard jej użytkowania niepomiernie się zwiększył.

fot - 02.jpeg 

 Podziękowanie

Składam serdeczne podziękowania mieszkańcom wsi Raków, którzy w znaczący sposób przyczynili się do modernizacji drogi transportu rolnego w sołectwie Raków. Szczególnie dziękuję za wzorową współpracę oraz chęć pracy, która dała nam możliwość wspólnego przeprowadzenia tego zadania.

Burmistrz Gminy Baborów
Eugeniusz Waga

     

Odwodnienie drogi w Babicach

Droga boczna w sołectwie Babice jest jedną z wielu Naszych dróg gminnych. Czym się różni od innych? Po obu stronach istnieje zabudowa mieszkaniowo-zagrodowa, która podczas opadów atmosferycznych jest narażona na miejscowe podtopienia. Głównym problemem tego terenu jest duża zlewnia, która obejmuje przedmiotową drogę. W celu wykonania zabezpieczenia zabudowań przed kolejnym zalaniem, Zakład Usług Komunalnych w Baborowie na zlecenie Urzędu Miejskiego wykonał prace modernizacyjne związane z odprowadzeniem wód opadowych z nawierzchni drogi. Podczas przeprowadzania prac zostały wykonane dwa łapacze wody oraz dokonano montażu trzech krat ściekowych odbierających wodę do kanalizacji burzowej. Koszt realizacji zadania wyniósł 9.000,00 zł. 

fot - 03.jpeg

 

Złote Gody” pełne szczęścia i radości

W dniu 20 października br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Baborowie odbyła się miła uroczystość. Cztery pary małżeńskie obchodziły „Złoty jubileusz pożycia małżeńskiego” są to Państwo: Maria i Adolf Jarno z Boguchwałowi, Zofia i Tadeusz Jasion z Baborowa, Katarzyna i Stanisław Kopytyńscy z Baborowa oraz Olga i Antoni Purszke z Suchej Psiny. Szanownych Jubilatów przyjęli Burmistrz Gminy Pan Eugeniusz Waga wraz Kierownikiem UC Panem Józefem Michalickim, którzy złożyli życzenia wszelkiej pomyślności i długich lat życia w zdrowiu, następnie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały wręczone okolicznościowe medale oraz dyplomy. Po zakończeniu oficjalnej części spotkania był czas na symboliczną lampkę szampana, wspomnienia dawnych lat i pamiątkowe zdjęcie.

fot06.jpeg

 

Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy Baborów!

Tegoroczne dożynki gminne organizowane przeze mnie po raz trzeci zgromadziły w miejskim parku tłumy mieszkańców Gminy. Pogoda mimo obaw organizatorów dopisała wspaniale i zabawa dożynkowa trwała do późnej nocy.

Zorganizowanie tak dużej i znaczącej imprezy wymaga ogromnego nakładu pracy i zabiegów organizacyjnych. Dlatego chciałbym za pośrednictwem Echa Baborowa serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby gminne dożynki wypadły godnie i okazale. Dziękuję starostom dożynkowym za to, że podjęli się trudu piastowania tej odpowiedzialnej funkcji. Serdecznie dziękuję pracownikom GZOKiS-u, na których jak zwykle spoczywał główny ciężar organizacji imprezy. Dziękuję pracownikom Urzędu Miejskiego i szkolnej kuchni za przygotowanie obiadu i godne przyjęcie dożynkowych gości. Serdecznie dziękuję osobom, które zadbały o piękne przystrojenie kościoła i dożynkowego stołu ofiarnego. Dziękuję księdzu proboszczowi za odprawienie mszy św. i wzruszające słowa dożynkowego kazania. Bardzo dziękuję baborowskiemu ZUK-owi i pracownikom zatrudnionym przez Gminę za przygotowanie amfiteatru i parku miejskiego oraz uporządkowanie go po dożynkowym festynie.
WSZYSTKIM, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania Dożynek Gminnych 2006 jeszcze raz serdecznie dziękuję!

       
  JUBILEUSZ 60-LECIA KS "CUKROWNIK" BABORÓW

W niedzielę 30 lipca już od rana było głośno na obiektach stadionu miejskiego w Baborowie, wszyscy wiedzieli już wcześniej , że szykuje się duża impreza. Wiadomo nasz klub piłki nożnej MGKS „Cukrownik” w tym roku obchodzi Jubileusz 60-lecia. Z tej okazji został zorganizowany został przez Miejsko Gminny Klub Sportowy „Cukrownik” oraz Gminny Zespół Oświaty Kultury i Sportu - Festyn sportowo -rekreacyjny dla sympatyków sportu, rekreacji i dobrej zabawy oraz wspólne spotkanie byłych i obecnych zawodników.

Zapraszamy do objerzenia fotoreportażu

Autorem większości zdjęc jest
Pan Ryszard Kornel z Baborowa

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Baborów ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ TRANZYTOWEJ DZIELÓW-RAKÓW”

 

Otwarcie placu zabaw POD LIPĄ”
16 lipca 2006 roku odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw w Baborowie przy ul. Kościuszki, który został zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych w ramach działania 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego SPO ROLNICTWO. 
Uroczystościom przewodniczył Pan Burmistrz Eugeniusz Waga oraz Przewodniczący Osiedli Pan Ryszard Juszczyk i Pan Tadeusz Kuśnierz.
Dla naszych pociech organizatorzy przygotowali wiele konkursów z atrakcyjnymi nagrodami. Komisja konkursowa wybrała nazwę placu zabaw, który będzie się nazywał „POD LlIPĄ”.

Zapraszamy do objerzenia fotoreportażu

 

Miejsko Gminny Klub Sportowy "CUKROWNIK
oraz
Gminny Zespół Oświaty Kultury i Sportu w Baborowie
zapraszają wszystkich byłych zawodników-oldboyów
rozsianych po całym świecie oraz sympatyków sportu,dobrej zabawy i rekreacji
na
OBCHODY JUBILEUSZU 60-lecia KLUBU
które odbędą  się dnia 30 lipca 2006 roku o godz. 9.00

na obiektach stadionu miejskiego w Baborowie

PROGRAM.jpeg">SZCZEGÓŁOWY PROGRAM FESTYNU
 

BAJKORACZEK
 

9 lipca 2006 roku odbyło się uroczyste otwarcie „Miejsca wspólnych spotkań mieszkańców w Rakowie” , które było zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych, w ramach działania 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” SPO ROLNICTWO. Uroczystościom przewodniczył Pan Burmistrz Eugeniusz Waga oraz Lider Grupy Odnowy wsi Pan Józef Hoffmann. Była to okazja aby spotkać się z mieszkańcami. Na dzieci czekały liczne atrakcje konkursy oraz … nagrody! Odbył się konkurs na nazwę utworzonego miejsca spotkań. Komisja konkursowa wybrała najciekawsza nazwę zaproponowała Justyna Deszka. Od tej chwili ten atrakcyjny skwerek nasi nazwę Bajkoraczek.

Zapraszamy do objerzenia fotoreportażu


  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego o wartości  szacunkowej  powyżej 60.000 euro

 _flash973_

 


Projekt "eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny" realizowany jest w 57 jednostkach samorządu terytorialnego na terenie województwa opolskiego. Liderem projektu jest Województwo Opolskie - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w imieniu, którego działa Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu. Oprócz Lidera w projekcie uczestniczy 56 Partnerów, w tym 7 powiatów i 49 gmin. Zasadniczym celem projektu "eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny" jest realizacja idei społeczeństwa informacyjnego w regionie poprzez zwiększenie dostępu do usług publicznych on-line oraz zmniejszenie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania internetu w codziennym życiu społeczno-gospodarczym mieszkańców województwa opolskiego.

_flash973_

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Baborów zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 euro, na zadanie pn.: Oczyszczanie ulic i chodników, placów i parkingów stanowiących mienie komunalne gminy oraz zimowe utrzymanie na terenie miasta i gminy Baborów”
 

_flash973_

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Baborów ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowo – konserwatorskich obiektu zabytkowego - kolumny maryjnej w Baborowie

_flash973_

  

ZAPRASZAMY DO LEKTURY

Ukazał się czerwcowy numer "ECHA BABOROWA"


_flash973_    MAMY DYREKTORA

Rozstrzygnięty został konkurs na dyrektora Zespołu Szkól w Baborowie. W konkursowe szranki wstąpił jeden tylko kandydat – dotychczasowy dyrektor Publicznego Gimnazjum w Baborowie Pani Elżbieta Kielska. Jej kandydatura została pozytywnie oceniona przez powołaną przez burmistrza komisję konkursową. Również kurator oświaty nie wniósł żadnych zastrzeżeń do rozstrzygnięcia komisji konkursowej. Dnia 14 czerwca Pani E. Kielska odebrała z rąk burmistrza akt powołania jej osoby na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Baborowie, który od 1-go września rozpocznie swoje funkcjonowanie. W trudnej i odpowiedzialnej pracy panią dyrektor wspomagać będzie dwóch zastępców i kierownik szkoły filialnej w Tłustomostach .

   

 DALSZY ETAP PROJEKTU E-URZĄD

W ramach projektu e-Urząd dla mieszakńca Opolszczyzny, Gmina Baborów otrzymała w ostatnim czasie 25 nowych komputerów . Kolejnym elementem wdrażania projektu e-Urząd, jest instalacja infomatu (pierwsza w powiecie głubczyckim) która odbyła sie w dniu 13 czerwca 2006 r. Infomat nazywany również multimedialnym kioskiem informacyjnym lub infokioskiem ma za zadanie w prosty i intuicyjny sposób umożliwić bezproblemowe dotarcie do informacji nawet osobom nie mającym na co dzień do czynienia z komputerem. Za pomocą panelu dotykowego użytkownik wybierać może interesujące go informacje. Infomat w naszym urzędzie zapewnia całodobowy dostęp do informacji publicznej a w momencie kiedy wdrożony zostanie elektroniczny obieg dokumentów ,posłuży jako terminal w/w systemu. W prosty sposób uzyskamy wyczerpującą informację o trybie załatwiania określonej sprawy, wymaganych dokumentach, terminach, opłatach, trybie odwoławczym, kompetencjach poszczególnych referatów - pakiet możliwości jest więc bardzo bogaty. Na dzień dzisiejszy za pomąca infomatu można dotrzeć do serwisów Biuletynu Informacji Publicznej 57 urzędów z terenu województwa opolskiego, które przystąpiły do projektu E-urzad

Obraz 003.jpeg Obraz 004.jpeg Obraz 017.jpeg 

  

 RAZEM W EUROPIE - PODSUMOWANIE

Od wielu już lat Baborów współpracuje z czeskim Hradcem nad Moravicą W ramach tej współpracy odbyło się wiele spotkań, oficjalnych i integracyjnych. Wielokrotnie baborowianie gościli w Czechach i niejeden raz Czesi byli naszymi gośćmi. Nawiązały się kontakty, oficjalne ale także bardzo przyjacielskie i poza protokołem (pomiędzy przedstawicielami straży pożarnych obu miast, czy pomiędzy instruktorkami i dziewczętami tańczącymi w zespołach mażoretek z Baborowa i Hradca, np.)

_flash973_

Opublikował(a):  Data publikacji: 29-07-2008 09:29