Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

ZMIANA NUMERACJI TELEFONÓW URZĘDU MIEJSKIEGO

Najważniejszą zaletą tego rozwiązania jest możliwość bezpłatnego prowadzenia rozmów telefonicznych pomiędzy abonentami grupy (łącznie jest ich obecnie ponad 60 ), co w skali Gminy doprowadzi do oszczędności rzędu kilkuset złotych miesięcznie. Ułatwieniem natomiast dla osób dzwoniących do jednej z instytucji gminnych, które jednocześnie niejako przy okazji chcą załatwić sprawę w innej jednostce gminnej, będzie możliwość  przełączenia rozmowy bez konieczności ponownego wybierania numeru drugiego abonenta.
 Jedynym mankamentem wprowadzanego rozwiązania jest konieczność zmiany dotychczasowych numerów telefonicznych wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, w tym także Zakładu Usług Komunalnych w Baborowie, co wynika z przejścia na nowocześniejszy i dający więcej możliwości system telefonii cyfrowej (ISDN).
Ponieważ czas włączania do systemu cyfrowego będzie rozłożony w czasie, przez okres trzech miesięcy wszyscy dzwoniący do jednostek gminnych na dotychczasowe numery (4869xxx) otrzymają informację o nowym numerze abonenta (40369xx). Informacja ta nie będzie obciążała dzwoniącego kosztem impulsu, jest bowiem bezpłatna.
W najbliższych numerach Echa Baborowa będziemy sukcesywnie publikować nowe, obowiązujące numery telefonów. Aktualna lista tych numerów dostępna będzie również, w miarę ich włączania na naszych stronach internetowych oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy. Mimo przejściowych kłopotów z uzyskiwaniem połączeń, które mogą wystąpić podczas wdrażania systemu, mamy nadzieję że już w niedługim czasie wszyscy użytkownicy przyzwyczają się do nowego rozwiązania.Przepraszamy jednocześnie za wszelkie utrudnienia i niedogodności związane z wprowadzaniem systemu Centrex w instytucjach Gminy Baborów.

Opublikował(a):  Data publikacji: 29-07-2008 13:42