Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

NOWA STOŁÓWKA !!!

poswiecenie.jpeg

Nowoczesny obiekt spełnia wszystkie wymagania ustawowe i oczekiwania tych, którzy będą z niego korzystać, zarówno obsługi jak i młodych konsumentów. Było to możliwe dzięki przychylności Radnych Rady Miejskiej, którzy uchwalając budżet Gminy na 2004 r. zgodzili się na zaproponowaną przez burmistrza Gminy inwestycję. Moc przerobowa nowego obiektu jest wystarczająca do zaspokojenia potrzeb całej Gminy w dożywianiu uczniów, co jest jej obligatoryjnym obowiązkiem.

Po uruchomieniu obiektu z przygotowywanych posiłków będą mogły korzystać również osoby objęte usługami opiekuńczymi OPS w Baborowie, ale nie tylko… Burmistrz Gminy zamierza w tym roku przy współudziale Ośrodka Pomocy Społecznej uruchomić punkt wydawania posiłków osobom najbardziej potrzebującym w ramach rządowego programu Posiłek Dla Potrzebujących  Byłaby to forma pomocy w naturze, na którą w budżecie Gminy również zaplanowano niezbędną pulę pieniędzy.

Od lutego ruszą prace mające na celu przygotowanie niezbędnych pomieszczeń, które trzeba będzie wyremontować i wyposażyć zgodnie z potrzebami.Aby wykorzystać w pełni możliwości kuchni konieczne będzie zakupienie samochodu dostawczego, którym można będzie dowieźć przygotowane posiłki do Publicznej Szkoły Podstawowej w Tłustomostach aby i tłustomościańskie dzieci mogły skorzystać z dożywiania.

Szkoda tylko, że wniosek o dofinansowanie złożony do Kontraktu Wojewódzkiego 2004r. nie znalazł uznania w oczach Zarządu Województwa i całość inwestycji Gmina musiała sfinansować z własnych środków. 

W przestrzennym układzie funkcjonalnym wyodrębniono następujące poziomy i pomieszczenia:
1. poziom piwnic
   - pomieszczenia magazynowe
   - pomieszczenia obróbki wstępnej- przygotowalnia jaj, 
     warzyw i ziemniaków
   - magazyn warzyw i kiszonek
   - magazyn opakowań zwrotnych
   - szatnia personelu z zapleczem sanitarnym( WC, kabina
      natryskowa)
2. poziom parteru
   - jadalnia z 72+ 8 miejscami konsumpcyjnymi kuchnia
     wraz z  zapleczem ( zmywalnia, magazyny produktów,
     pokój administracyjno-socjalny, WC personelu,
     pomieszczenia środków czystości, pomieszczenie na 
     odpady)
Obiekt wyposażono w dźwig towarowy do transportu surowców i półproduktów z pomieszczeń piwnicy do kuchni.

wojewoda_w_kuchni.jpeg

r10.jpeg
r9.jpeg
r6.jpeg

 

r8.jpeg

r4.jpeg

 

O uroczystości otwarcia stołówki napisano  równiez
w Informatorze Wojewody Opolskiego
w dziale Co? Gdzie? Kiedy?

Opublikował(a):  Data publikacji: 29-07-2008 13:41