Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

NOWA NUMERACJA TELEFONÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W BABOROWIE

SPIS TELEFONÓW
URZĘDU MIEJSKIEGO w BABOROWIE

BURMISTRZ

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pokoju

Nr telefonu wew.

Nr telefonu

e-mail:

Waga Eugeniusz

Burmistrz Gminy

12

 

4036920
4036921

burmistrz@baborow.pl

SEKRETARIAT URZĘDU

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pokoju

Nr telefonu wew.

Nr telefonu

e-mail:

Ratuś Alicja

Inspektor

13

920
921

4036920
4036921

sekretariat@baborow.pl

SEKRETARZ

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pokoju

Nr telefonu wew.

Nr telefonu

e-mail:

Kozyra Wiesław

Sekretarz Gminy

14

929

4036929

sekretarz@baborow.pl

SKARBNIK

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pokoju

Nr telefonu wew.

Nr telefonu

e-mail:

Irena Jazłowiecka

Skarbnik Gminy

9

976

4036976

skarbnik@baborow.pl

RADA MIEJSKA

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pokoju

Nr telefonu wew.

Nr telefonu

e-mail:

Waldemar Kacprzak

Przewodniczący
Rady Miejskiej

 

980

4036980

 

Jan Jasion

W-ce Przewoddniczący Miejskiej


980

4036980

 

Woźniak Maria

Inspektor

17

980

4036980

mwozniak@baborow.pl

REFERATY

Organizacyjno-Administracyjny

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pokoju

Nr telefonu wew.

NT telefonu

e-mail:

Pruszowski Janusz

Inspektor

16

930

4036930

janusz@baborow.pl

Chomętowski Jarek

Inspektor

16

931

4036931

jarek@baborow.pl

Gospodarki Zasobami Gminy

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pokoju

Nr telefonu wew.

Nr telefonu

e-mail:

Sapa Irena

Kierownik

11

918

4036918

isapa@baborow.pl

Stanulewicz Ewa

Młodszy Referent

11

918

4036918


Świerczak Magdalena

Młodszy Referent

11

918

4036918


Nasieniak Jan

Inspektor

17

934

4036934

jnasieniak@baborow.pl

Juraszek Maria

Młodszy Referent

17

934

4036934


Andrzejak Tomasz

Młodszy Referent

17

935

4036935

tandrzejak@baborow.pl

Krupa Tomasz

Młodszy Referent

17

935

4036935

tkrupa@baborow.pl

Pawula Elżbieta

Podinspektor

20

919

4036919

epawula@baborow.pl

Finansowo-Budżetowy

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pokoju

Nr telefonu wew

Nr telefonu

e-mail:

Zaremba Agnieszka

Referent

1

970

4036970


Stankowicz Magdalena

Referent

2

971

4036971


Ligocka Anna

Młodszy Referent

2

972

4036872


Konieczny Sylwia

Inspektor

2

972

4036971

skonieczny@baborow.pl

Reichel Iwona

Inspektor

3

973

4036973

place@baborow.pl

Olejnik Barbara

Inspektor

3

973

4036973


Świerczek Bożena

Inspektor

4

974

4036974


Kraśnicka Anna

Inspektor

4

974

4036974


Steciak Jadwiga

Inspektor

4

974

4036974


Spraw Obywatelskich i USC

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pokoju

Nr telefonu wew.


Nr telefonu

e-mail:

Michalicki Józef

Kierownik

7

978

4036978


Seemann Ryszarda

Inspektor

6

979

4036979


Janowicz Władysław

Inspektor

10

977

4036977

wjanowicz@baborow.pl

oraz

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pokoju

Nr telefonu wew.

e-mail:

Kombatanci /Ogródki działkowe

 

 

985

 

Korytarz parter925

 


 

 

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 29-07-2008 12:14