Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

KONKURS EUROPA DLA MALUCHA !!!


GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY, KULTURY

I SPORTU W BABOROWIEORGANIZUJE KONKURS

 

EUROPA
DLA MALUCHA

Konkurs adresowany jest do dzieci z terenu miasta i gminy Baborów w wieku 6 – 9 lat. Przedsięwzięcie realizowane jest przy
współfinansowaniu Domu Europejskiego
przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych.

Informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 40 36 944

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 20-04-2005 11:09