Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Otwarcie mostu

Od kilkunastu lat mieszkańcy Baborowa przechodząc przez most w ulicy Moniuszki mogli zauważyć pogarszający się stan techniczny tego obiektu budowlanego, który został wybudowany w latach 20-tych ubiegłego wieku. Spękane słupki poręczowe, odchylające się od pionu skrzydełka, oraz wiele innych elementów mostu, które należało naprawić, były przyczyną podjęcia przez gminę decyzji o remoncie mostu. W celu wyłonienia wykonawcy Burmistrz Gminy ogłosił przetarg na roboty remontowe w którym wzięły udział firmy z Baborowa, Raciborza, Głubczyc oraz Kędzierzyna – Koźla. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma MAK-RO z Baborowa z którą podpisano umowę. Prace remontowe rozpoczęły się dnia 27.05.2005r. Zakończenie robót miało nastąpić w dniu 30.06.2005r. jednakże w trakcie remontu doszło wiele dodatkowych prac, których nie można było przewidzieć wcześniej, w związku z czym przedłużono termin wykonania robot do dnia 20.07.2005r. kiedy to nastąpił odbiór wykonanych prac. W odbiorze uczestniczyli: Wykonawca – Stanisław Górski, kierownik robót – Eugeniusz Olejnik, inspektor nadzoru inwestorskiego – Jerzy Hołubiec, oraz przedstawiciele inwestora w osobach: Jan Nasieniak, Tomasz Krupa i Burmistrz Gminy Eugeniusz Waga.

Wszyscy uczestnicy odbioru stwierdzili jednoznacznie, że roboty zostały przeprowadzone w sposób należyty niebudzący zastrzeżeń. W chwili obecnej most swym wyglądem i kolorystyką nawiązuje do istniejącej zabudowy przy ul. Moniuszki. Koszt całkowity remontu mostu wyniósł : 76.465,79 zł (brutto). Mamy nadzieję, że obiekt ten będzie służył nam przez kolejne lata a swym estetycznym wyglądem ozdobi nasze miasto.

Obecnie trwają prace związane z remontem amfiteatru w parku miejskim im. Sybiraków w Baborowie. W pierwszym etapie został wyremontowany dach nad tym obiektem, natomiast teraz rozpoczęto przekładanie płyt i obrzeży pod ławkami. O postępie robót będziemy informowali mieszkańców w następnym numerze.

Opublikował(a):  Data publikacji: 01-08-2005 15:47