Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Podsumowanie Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w Głubczycach

Uroczysta Gala Powiatowa IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci oraz XVII Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w Głubczycach


     Tegoroczna, dziewiąta już edycja Konkursu Plastycznego pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”, poświęcona tematyce zapobiegania wypadkom, związanym z obecnością maszyn i urządzeń rolniczych w gospodarstwie rolnym została zorganizowana przez KRUS, we współpracy z MRiRW, PIP, KOWR oraz ARiMR,  pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Natomiast celem XVII edycji Konkursu BGR, jednego z wielu działań prewencyjnych podejmowanych przez KRUS jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. Konkurs BGR uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Organizatorem jest:
*Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
*Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
*Państwowa Inspekcja Pracy
*Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
* Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

      Placówka Terenowa KRUS w Głubczycach zorganizowała podsumowanie powiatowe obu Konkursów, które odbyło się 6 czerwca br. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Głubczycach.
Wszystkich gości przywitała Kierownik Placówki Terenowej - Janina Witkoś – Lenartowicz.
      Laureaci w obecności rodzin, nauczyciele i dyrektorzy szkół wysłuchali przemówienia Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu Lecha Waloszczyka oraz Starosty Głubczyckiego Piotra Soczyńskiego.
Podkreślano szczytne cele Konkursów, a mianowicie: poszerzanie wiedzy z zakresu bhp w gospodarstwie rolnym zarówno wśród dzieci jak i rolników,  a w odniesieniu do Konkursu Plastycznego dla Dzieci: promowanie wśród uczniów pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenach wiejskich, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych młodych artystów.
      Następnie podczas prezentacji dzieciom i rolnikom zostały wręczone dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Starostwo Powiatowe w Głubczycach, Burmistrza Głubczyc, Burmistrza Baborowa, Burmistrza Kietrza, Bank Spółdzielczy w Baborowie – Grupa BPS, Bank Spółdzielczy w Głubczycach – Grupa BPS, Kombinat Rolny „Kietrz” Sp. z o.o. w Kietrzu oraz „Top Farms” Sp. z o.o. w Głubczycach.
      W 2019 r. w Konkursie wzięło udział 132 uczniów z 9 szkół podstawowych z powiatu głubczyckiego.
Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3 w dowolnej technice plastycznej, o tematyce związanej z bezpieczeństwem na wsi.
      Na uwagę zasługuje fakt, że prace konkursowe uczestników wpisywały się w założenia kampanii „Nie daj się wkręcić’, prowadzonej przez Kasę, bowiem w 2019 r. większość działań prewencyjnych jest prowadzona pod tym hasłem.
      Zgodnie z regulaminem, prace były oceniane w podziale na dwie kategorie wiekowe (kl. 0 – III i IV – VIII). Komisja konkursowa w składzie:

1. Marta Kitka - absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu – magister sztuki, ilustratorka podręczników szkolnych, książek i kolorowanek dla dzieci, autorka ilustracji podręczników MEN dla klas I – III, prowadząca zajęcia z rysunku i malarstwa w MOK w Głubczycach dla dzieci i młodzieży;
2. Janina Witkoś – Lenartowicz – Kierownik PT KRUS w Głubczycach;
3. Barbara Ziółko – Główny Specjalista w PT KRUS w Głubczycach na Stanowisku Pracy ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego – brała pod uwagę: zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie, walory estetyczne pracy oraz oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu przesłania Konkursu.
      Ostatecznie wyróżniono 8 prac.

      Laureatami etapu powiatowego IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci zostali:

w I grupie wiekowej (klasy 0 – 3)

I miejsce – Aleksander Wójcik, SP z Oddz. Przedszkolnymi im. Weteranów II Wojny Światowej w Lisięcicach,
II miejsce – Zuzanna Wołoszyn, ZS im. Jana Pawła w Pietrowicach,
III miejsce ex aequo – Oliwia Porwoll – PSP w Gołuszowicach i Helena Augustynek – PSP w Gołuszowicach

w II grupie wiekowej (klasy 4 -8)

I miejsce – Kacper Foryś, ZS im. Jana Pawła II w Pietrowicach,
II miejsce – Karolina Witwicka, PSP z Oddz. Przedszkolnym im. Jana II Sobieskiego w Pilszczu,
III miejsce – Mateusz Rybacki – SP Nr 2 im. Janusza Korczaka w Głubczycach

W ramach etapu powiatowego w Konkursie w obu grupach wiekowych przyznano również wyróżnienia Kierownika Placówki Terenowej:

• Michał Stepczuk, SP z Oddz. Przedszkolnymi im. Weteranów II  Wojny Światowej w Lisięcicach,
• Patrycja Starzyńska, SP Nr 2 im. Janusza Korczaka w Głubczycach.

      Laureatami etapu powiatowego XVII edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” zostali mieszkańcy gminy Baborów:

•Państwo Maria i Janusz Wieczorek z miejscowości Tłustomosty

Wyróżnienie otrzymał Pan Witold Konik z Babic.
 
      Gratulujemy wszystkim Laureatom!

      Rolnikom życzymy bezwypadkowej pracy w gospodarstwie rolnym, a dzieciom radosnych i bezpiecznych wakacji!

      Dyrektorom szkół, Pedagogom i Rodzicom dziękujemy za przygotowanie dzieci i wspieranie ich na co dzień w podejmowanych wyzwaniach.

 

Opracowała:
Barbara Ziółko
Główny Specjalista
na Stanowisku Pracy
ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego

 

Opublikował(a): Wiesław Kozyra Data publikacji: 17-06-2019 15:44
Modyfikował(a): Wiesław Kozyra Data modyfikacji: 09-07-2019 10:07