Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

PROGRAM OGRANICZAJĄCY ODPŁYW AZOTANÓW ZE ŹRÓDEŁ ROLNICZYCH

PrelegenciInformuję mieszkańców gminy Baborów, że 27 lutego 2004r. w Urzędzie Miejskim w Baborowie odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, zaproszono przedstawicieli rolnictwa, Urzędu Miejskiego oraz Pana Burmistrza. Przedmiotem spotkania był przedstawiony program działań zmierzających do ograniczeń odpływu azotanów ze źródeł rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem ujęć wodnych. Sprawą strategiczną dla Gminy Baborów w tym zakresie jest ochrona wszystkich ujęć wodociągowych z których przesyłana jest woda do wodociągów lokalnych, zbiorowych i grupowych. Dużo uwagi w trakcie spotkania poświęcono sprawie zagospodarowania oraz wymogów składowania obornika. Z programu opracowanego przez Energopomiar Gliwice wynika, że teren gminy Baborów jest szczególnie narażony na odpływ azotanów do warstw wodonośnych trzecio i czwarto rzędu. Na poziomie tych warstw funkcjonują nasze ujęcia wodociągowe. Największym ujęciem wodociągowym jest ujęcie w Dziećmarowie, które zaopatruje w wodę miasto Baborów oraz wsie Dziećmarów, Babice, Sułków oraz Dzielów w perspektywie planu przewiduje się przedłużyć sieć do Rakowa. Z chwilą wybudowania ujęcia w Dziećmarowie poziom azotanów był bardzo niski a woda spełniała wszystkie parametry zarządzeń Ministra Zdrowia. Jednak w ostatnim okresie stwierdzono fakt wzrostu poziomu azotanów. Stan taki budzi niepokój dlatego też należy bezwzględnie stworzyć warunki zmierzające do ochrony ujęć wody a w szczególności w Dziećmarowie. Z informacji statystycznych wynika, że Polska ma porównywalne zasoby wody pitnej zbliżone do Egiptu. Woda Pitna na terenie kraju do sieci dostarczana jest w 20% z ujęć głębinowych, natomiast 80% z ujęć powierzchniowych typu rzeki, akweny itp. Gmina Baborów na dzień dzisiejszy posiada w 100% stan zwodociągowania z rozprowadzeniem wody ze studni głębinowych. Z uwagi na wysoką szlachetność tego substytutu, realizację tego programu uważa się za działanie celowe i w pełni uzasadnione.

Opublikował(a):  Data publikacji: 29-07-2008 15:36