Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Feralny konkurs na najlepszego Sportowca i działacza Gminy Baborów na 2003 r.

Prawdą jest, jak czytamy w Echu, iż (cyt) „Prezes UKS Tramp Baborów B.Kanas powiedział, że jest winny zawieszenia Plebiscytu”, natomiast uważamy, że ocena motywów, sposobów postępowania jak również decyzji co do konsekwencji z tego wypływających należy nie do winnego tylko do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, do której sprawa została skierowana na wniosek Burmistrza E. Wagi.Sądzimy też, że Pan B. Kanas nie jest upoważniony do moralnej oceny zaistniałego zjawiska, gdyż to powinniśmy zostawić wszystkim zainteresowanym wyborem Najlepszego Sportowca i Działacza.Jeżeli natomiast chodzi o dodatkowe kupony konkursowe wydrukowane dla wszystkich Klubów sportowych działających na terenie naszej Gminy, organizator zrobił to na ich prośbę, wyznaczając jasne i proste reguły kolportażu jako, że miał do tego pełne prawo.Jaki będzie finał „FERALNEGO”KONKURSU, o tym poinformujemy wszystkich zainteresowanych .

                                                              ORGANIZATOR KONKURSU

Opublikował(a):  Data publikacji: 29-07-2008 15:41