Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Lokalna Grupa Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi" -OGŁOSZENIA O NABORACH

Lokalna Grupa Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi" ogłasza nabory wniosków, które odbędą się w dniach od 26.08.2019 r. do 10.09.2019 r.
Nabory:
a) nr 3/2019 dla przedsięwzięcia I.1.1 Zachowane materialne dziedzictwo kulturowe obszaru oraz jego promocja
b) nr 4/2019 dla przedsięwzięcia II.1.2 Wyposażenie obiektów pełniących funkcje społeczne w nowoczesny sprzęt i urządzenia
c) nr 5/2019 dla przedsięwzięcia I.2.2 Rozwój funkcjonalny i promocja specyfiki wsi
d) nr 6/2019 dla przedsięwzięcia I.1.2 Dostępne obiekty turystyczne i rekreacyjne obszaru objętego LSR
e) nr 7/2019 dla przedsięwzięcia I.1.3 Przystosowane do prowadzenia działalności kulturalnej, artystycznej i integracyjnej ogólnodostępne obiekty oraz przestrzeń.

PDFogłoszenie 32019-1.pdf (1,19MB)
PDFogłoszenie 42019.pdf (1,34MB)
PDFogłoszenie 52019-1.pdf (1,32MB)
PDFogłoszenie 62019.pdf (1,33MB)
PDFogłoszenie 72019-1.pdf (1,34MB)

Ogłoszenia o naborach są również dostępne  pod linkiem:

http://plaskowyz.pl/418/ogloszenia-o-naborach-32019-42019-52019-62019-72019.html
 

 

Opublikował(a): Alicja Ratuś Data publikacji: 30-07-2019 13:05
Modyfikował(a): Alicja Ratuś Data modyfikacji: 30-07-2019 13:20