Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

II PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOZONEJ W TŁUSTOMOSTACH

 BURMISTRZ GMINY BABORÓW
OGŁASZA
II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ
NA TERENIE GMINY BABORÓW

Lokal po byłym przedszkolu położony parterze budynku  w Tłustomostach  34 o powierzchni użytkowej 96,50 m² .

W skład lokalu wchodzi przedpokój, WC dla dzieci, WC dla personelu, 2 kuchnie , 4 pokoje, spiżarka. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 13,80 m². Lokal ten zlokalizowany jest na działce Nr 255 o pow. 0,1206 ha z tego przynależna część gruntu do lokalu wynosi 475/1000 części. Nieruchomość zapisana jest w KW 21233 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena lokalu wraz z przynależną częścią gruntu wynosi  30 820,00  złotych

Przetarg odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2005 roku w małej sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a o godz. 9°°. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego lub na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 88660006 2001000020170004 wadium w wysokości 10% ceny nieruchomości w wysokości 3.082 zł.
Termin wpłacania wadium upływa z dniem 17 sierpnia 2005 roku do godz. 15 °°. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną  jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Szczegółowe informacje dotyczące oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel 4036918.

Opublikował(a):  Data publikacji: 18-07-2005 09:03