Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Zmiana kwot przychodu decydujących o zwiększeniu lub zmniejszeniu emerytur i rent

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Komunikatem z dnia 09 sierpnia 2019 r. ogłosił,
iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II  kwartale 2019 r. wyniosło 4 839 zł 24 gr.

W związku z powyższym zgodnie z komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 sierpnia 2019 r. od dnia 01 września 2019 r. kwoty przychodu decydujące
o zmniejszeniu lub zwiększeniu emerytur i rent wynoszą:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kw. 2019 r. wynosi
    3 387 zł 50 gr.
  • 130% tego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kw. 2019 r. wynosi 6 291 zł 10 gr.

Opracowała

Iwona Porowska

Kierownik Wydziału Świadczeń

OR KRUS w Opolu

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 11-09-2019 11:15
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 11-09-2019 21:43