Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Terminy przyjmowania wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowych Urzędach Pracy

W dniu 16.12.2016 roku Minister Rodziny, Pracy, i Polityki Społecznej zmienił Rozporządzenie w sprawie zasad finansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) kursów kwalifikacyjnych dla pracowników zatrudnionych w firmach oraz innych jednostkach. Zmiany są istotne i dotyczą m.in. warunków jakie powinna spełniać jednostka oświatowa – wybrana przez pracodawcę – do szkolenia swoich pracowników. (na życzenie możemy przesłać tekst) Posiadamy od kilku lat Certyfikat Zarządzania Jakością ISO – EN – 9001 – 2008 na organizację działalności szkoleniowej. Fakt posiadania takiego Certyfikatu przez firmy oświatowe – stanowi warunek realizacji kursów finansowanych z KFS.

Uwaga!!! Informujemy o terminach przyjmowania wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Głubczycach od 10.09.2019 r. do 24.09.2019 r.

https://www.interwiedza.pl/krajowy-fundusz-szkoleniowy/

 

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 17-09-2019 15:48