Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

XXV Regionalny Konkurs Literacki „Ze Śląskiem na ty”

Łubniański Ośrodek Kultury po raz XXVI organizuje XXV Regionalny Konkurs Literacki „Ze Śląskiem na ty”.

Prace należy przesłać do 31 pażdziernika, na adres Łubniański Ośrodek Kultury, ul Opolska 49, 46-024 Łubniany. Finał, uroczysta gala wręczenia nagród, będzie miał miejsce 23 listopada w sali koncertowej Łubniańskieo  Ośrodka Kultury w Łubnianach.

Celem konkursu jest kształtowanie i popularyzowanie wiedzy o historii naszego regionu, zwłaszcza kulturze środowisk wiejskich. Jest to konkurs, którego główną ideą jest gromadzenie różnorakich zapisów na temat szerokorozumianej tematyki śląskiej. Idzie nam o zbieranie i spisanie żywotnych jeszcze w pamięci starszych pokoleń przekazów na temat: obrzędów, legend, podań, ważnych wydarzeń lokalnych, historii rodzinnych, biografii mieszkańców (ciekawych postaci, niezwykłych osobowości), ginącego rzemiosła, zwyczajów, obyczajów. Podane przykłady nie wyczerpują oczywiście innych zagadnień. Mogą nimi być na przykład tematy związane z architekturą (zarówno świecką, jak i sakralną), historią miejscowości, jej zabytkami. Generalnie można pisać o wszystkim, co zdaniem uczestnika Konkursu zasługuje na uwagę, i z jego punktu widzenia jest ważne dla kultury naszego regionu. Istotne jest, aby praca była autorska, napisana z przekazów, bądź osobistych doświadczeń i przeżyć autora. To ostatecznie od niego samego, jego wyobraźni, pisarskiego talentu, zależeć będzie oryginalność i wartość pracy, którą oceni powołane przez organizatorów jury.

FORMA

Konkurs ma formę prac pisemnych. Ponieważ jednym z celów przedsięwzięcia jest także upowszechnianie śląskich gwar i dialektów, proponujemy uczestnikom konkursu, aby podjęli próbę napisania pracy w śląskim dialekcie - fonetycznie, w takim, jakim posługują się na co dzień. Osoby nie znające gwary mogą napisać pracę w języku literackim.

Prawa autorskie

Nadesłane na konkurs prace pozostają własnością organizatora. Ich rozpowszechnianie (prasa, audycje radiowe, TV, publikacje) podlegają ochronie z godnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170, Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz.233, Nr 182, poz.1228, Nr 229, poz.1497, z 2011 r. Nr 230, poz. 1371. Uczestnicy Konkursu objęci są ochroną danych osobowych. Ewentualna publikacja pracy może być realizowana po uzyskaniu pisemnej zgody autora pracy. 

Kategorie wiekowe :
I
– uczniowie klas 1-4
II – uczniowie klas 5-6
III – uczniowie klas VII i VIII
IV – pozostali: uczniowie szkół zawodowych, średnich, studenci osoby dorosłe.
 

Nagrody:
Organizatorzy przewidują nagrodzić 44 uczestników.
Przewidywana wartość nagród: 8 000 zł

Więcej na stronie:
https://lodzk.opole.pl/ze-slaskiem-na-ty-2019/

PDFRegulamin Ze Śląskiem na ty 2019.pdf (1,41MB)
 

 

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 22-09-2019 17:18