Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

KRUS informuje

Uwaga – Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019 rozstrzygnięty.

20 września 2019 r. podczas uroczystej Gali na Międzynarodowych Targach Agro Show w Bednarach k. Poznania odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019.

Wyróżnienie za stosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym oraz za wyjątkową dbałość o estetykę obejścia gospodarskiego i duży wkład pracy w tworzenie wspaniałych krajobrazów wiejskich otrzymali

Państwo Violetta i Norbert Jantos z Łowkowic.

 
ŻNIWA 2019 R. W OCENIE KRUS
Opolski KRUS wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy w Opolu przeprowadziły wizytacje żniwne, których celem było zdiagnozowanie wybranych obszarów ryzyka szkodliwości pyłu azbestowego na organizm ludzki, bezpiecznych metod pracy w celu propagowania rolnikom wiedzy m.in. w zakresie szkodliwości pyłu azbestowego na organizm ludzki, bezpiecznych metod pracy oraz w celu propagowania Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, których nie wolno powierzać dzieciom do 16 roku życia.
więcej
PDFŻniwa 2019 r. w ocenie KRUS.pdf (187,22KB)

Temat: Ubezpieczenia zdrowotne - tryb dokonywania zgłoszeń
Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez rolników, domowników, emerytów i rencistów rolniczych oraz członków ich rodzin , sposób i tryb ich ustalania wymiaru składek na to ubezpieczenie regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1373 z późn. zm).
więcej
PDFUbezpieczenia zdrowotne- tryb dokonywania zgłoszeń.pdf (130,57KB)

Procedura orzekania w KRUS – tryb i zasady
Prawo do uzyskania świadczeń z ubezpieczenia społecznego wynikające z ubezpieczenia rolników i ich rodzin w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) uzależnione jest od uzyskania odpowiedniego orzeczenia lekarskiego. Utworzony w 1996 r aparat orzecznictwa w KRUS działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 31.12.2004r. Od początku swojego istnienia orzecznictwo lekarskie w KRUS prowadzone jest w systemie orzekania dwuinstancyjnego. W pierwszej instancji orzeczenia wydają jednoosobowo lekarze rzeczoznawcy, natomiast w drugiej komisja lekarska, która orzeka w trzyosobowym składzie.
więcej
PDFProcedura orzekania w KRUS tryb i zasady.pdf (147,70KB)
 

 

 

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 11-10-2019 08:21
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 11-10-2019 08:28