Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ZADANIA PN. MODERNIZACJA MIEJSCA SPOTKAŃ I PLACU ZABAW Z FONTANNĄ W BABOROWIE PRZY UL. KOŚCIUSZKI

GMINA BABORÓW 48-120 BABORÓW
UL. DĄBROWSZCZAKÓW 2A
Tel./ fax. : 077 403 69 20 / 077 403 69 28
e-mail:
  www.baborow.pl
 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE  ZADANIA PN.:
„ MODERNIZACJA MIEJSCA SPOTKAŃ I PLACU ZABAW Z FONTANNĄ
W BABOROWIE PRZY UL. KOŚCIUSZKI”.


Zakres robót dla całego zamierzenia obejmuje:

usunięcie istniejących elementów zabawowych

montaż elementów małej architektury: huśtawki wahadłowej - podwójne z oponą i deseczka, wielokąt sprawnościowy,huśtawka wagowa Ważka, karuzela tarczowa, zestaw zabawowy, piaskownica sześciokątna, regulamin placu zabaw, ławek, stolika do gry w chińczyka i w szachy, stolika do gry w pingponga, koszy na śmieci, ławki
przygotowanie podłoża pod place i alejki oraz ich wykonanie
 
Termin wykonania robót budowlanych określa się do 14 czerwca  2006r.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 10 zł  można uzyskać w pokoju nr 17 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Baborowie , ul. Dąbrowszczaków 2a, w godzinach pracy urzędu lub za zaliczeniem pocztowym.

Wymagane wadium 1.000,00 zł
Oferty można składać do dnia 15 marca  2006r., do godziny 9:00 w Urzędzie Miejskim w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a, pokój Nr 13
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 marca  2006 roku o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego :   
Urząd Miejski w Baborowie, 48 – 120 Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a (I piętro , pokój nr 18 – sala konferencyjna)
 
Pełny tekst ogłoszenia
Opublikował(a):  Data publikacji: 27-02-2006 18:28