Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

NEGOCJACJE - najem lokalu użytkowego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2 (stary urząd)

OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Baborowie zaprasza do złożenia ofert w drodze negocjacji, których celem jest wybór Najemcy pomieszczeń lokalu użytkowego położonego  w Baborowie przy ulicy Dąbrowszczaków 2
– stary budynek Urzędu Miejskiego (piwnice)


Oferty mogą składać osoby fizyczne i osoby prawne.

I Informacja o lokalu:
– adres lokalu: 48-120 Baborów ul. Dąbrowszczaków 2 – stary budynek Urzędu Miejskiego (piwnica),
– powierzchnia użytkowa: 120 m2
– przeznaczenie:  działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna, biurowa lub inna,
– lokal składa się z 2 pomieszczeń oraz zaplecza w suterenach Urzędu Miejskiego wyposażony w instalację wod-kan, sanitariaty, elektryczność.

II. Sposób użytkowania pomieszczeń użytkowych – wg złożonych ofert.

III. Oferta powinna zawierać:
• dane o oferencie
• proponowaną działalność
• oferowaną cenę za najem 1 m2 powierzchni lokalu /cena nie obejmuje opłat od dostarczanych mediów i podatku VAT/
• termin objęcia lokalu

IV. Złożenie ofert
Zwycięzcą negocjacji zostanie oferent, który zadeklaruje najwyższą stawkę czynszu, nie niższą niż  4,00 zł.

Oględziny lokalu można dokonać w obecności pracownika  Urzędu Miejskiego (informacja  pokój numer 16 II piętro - telefon 077 4036930.)

Opublikował(a):  Data publikacji: 07-08-2006 16:48