Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW P2 PRZY UL.GŁUBCZYCKIEJ W BABOROWIE

Projekt nr Z/2.16/III/3.1/2004 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków P2 przy ul.Głubczyckiej w Baborowie” realizowany jest przy współudziale środków z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, dlatego zgodnie z Rozporządzeniem Komisji nr 1159/2000 Gmina zobowiązana jest do promowania projektu, do przekazywania lokalnej społeczności informacji o realizacji projektu. Jedną z form przekazywania informacji jest folder promujący projekt, który zostanie wydany w najbliższym czasie. Dla szerszego grona odbiorców zamieszczamy go na naszej stronie internetowej.

folder str 1.jpeg
folder 2.jpeg

Opublikował(a):  Data publikacji: 03-09-2007 11:12