Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

BUDOWA ŁĄCZNIKA NA TERENIE SZKOŁY W BABOROWIE PRZY ULICY WIEJSKIEJ

Projekt współfinansowany ze środków
Kontraktu Wojewódzkiego
dla Województwa Opolskiego na lata 2005 - 2006

W Baborowie przy ul.Wiejskiej znajduje się nowoczesny budynek szkoły oraz budynek z salą gimnastyczną, który jest oddalony o ok. 30 m od głównego budynku. Obiekty stanowią dobre zaplecze dla rozwoju kształcenia w gminie. Budowa łącznika pomiędzy tymi obiektami jest kolejnym etapem budowy kompleksu szkolnego.  Łącznik stanowi część infrastruktury, która będzie służyć poprawie warunków korzystania z placówki oświatowej, również przez osoby niepełnosprawne, poprzez wykonanie odpowiedniego podjazdu wewnątrz łącznika. Realizacja zadania zapewni uczniom bezpieczne przechodzenie z budynku sali gimnastycznej do budynku szkolnego. Przyczyni się do wyeliminowania utrudnień ryzyka zachorowań uczniów.
          Pozwoli na lepsze wykorzystanie przerw międzylekcyjnych. Realizacja Projektu ma duże znaczenie dla szkoły w Baborowie gdyż w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy warunków kształcenia młodzieży z terenu gminy Baborów.
Realizacja inwestycji będzie prowadzona przez Gminę Baborów przy zaangażowaniu środków własnych i pozyskanego dofinansowania.
         Inwestycja była przygotowywana do realizacji już od 2004 roku, została wykonana dokumentacja techniczna oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W kwietniu br. Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił nabór wniosków do „Kontraktu dla Województwa Opolskiego na lata 2005-2006”. Gmina Baborów złożyła wniosek o dofinansowanie budowy łącznika na terenie szkoły przy ul.Wiejskiej. Po dokonaniu oceny przez specjalistów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz Regionalny Komitet Sterujący, 28 czerwca 2005r Zarząd Województwa przyjął listę rankingową projektów, które otrzymały dofinansowanie. Nasz projekt był na drugim miejscu tej listy. Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadania w wysokości 100.000,00zł co stanowi ok. 50% ogólnej wartości inwestycji.
        Wstępnie zakładano rozpoczęcie prac budowlanych w lipcu br. Niestety rozpoczęcie realizacji zadania znacznie się opóźniło z uwagi na procedurę wynikającą z ustawy Prawo zamówień publicznych, odwołań a później i protestu jednego z Wykonawców do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie. Umowę z Wykonawcą robót zawarto dopiero 19 września br. Po czym niezwłocznie przystąpiono do prac budowlanych, które obejmują wykonanie robót ziemnych, ław fundamentowych, murowanie ścian, wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie posadzek, tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz prac wykończeniowych wraz z wykonaniem instalacji co i instalacji elektrycznej. Zakończenie realizacji zadania planowane jest miesiącu grudniu tego roku. W ramach projektu powstanie łącznik pomiędzy budynkiem szkoły a budynkiem sali gimnastycznej o powierzchni użytkowej 118,64m
2 i kubaturze 551,61m3.

 

 

 


Opublikował(a):  Data publikacji: 18-01-2006 15:53