Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Tłustomosty z kolonią Langowo

Miejscowość została zanotowana w roku 1270 w zlatynizowanej formie jako Tluztemoz, 1457 Tlustomost, 1519 Tlustomosk. Nazwa miejscowości wywodzi się z języka polskiego i składa się z dwóch członów tłusty oraz most i oznacza dosłownie "tłuste, śliskie mosty".  Heinrich Adamy w swoim dziele o nazwach miejscowych na Śląsku wydanym w 1888 roku we Wrocławiu jako najstarszą nazwę miejscowości wymienia Tlusto most podając jej znaczenie "Schlupfrige, gefahrlische Brucke" czyli w języku polskim "śliski, niebezpieczny most". Nazwa wsi została później fonetycznie zgermanizowana na Stolzmütz i utraciła swoje pierwotne znaczenie.

W alfabetycznym spisie miejscowości na terenie prowincji śląskiej wydanym w 1830 roku we Wrocławiu przez Johanna Knie wieś występuje pod nazwami niemiecką Stolmutz oraz zniekształconą, polską Tłutomost.

 

Historycznie miejscowość leży na tzw. polskich Morawach, czyli na obszarze dawnej diecezji ołomunieckiej. Pierwotnie należała do Margrabstwa Moraw, nawet po wydzieleniu z niego w 1269 księstwa opawskiego, które to co najmniej od końca XV wieku było już uważane za część Górnego Śląska, jednak po raz pierwszy wzmiankowana w 1270 miejscowość pozostała częścią Moraw jako część kietrzańskiej enklawy na Śląsku.

Po wojnach śląskich znalazła się w granicach Prus i powiatu głubczyckiego. Pomimo przynależności do morawskojęzycznej (archi)diecezji ołomunieckiej mieszkańcy posługiwali się polsko-śląskim dialektem sułkowskim, w przeciwieństwie do pobliskiego laskojęzycznego Baborowa, np. w 1910 stanowili oni 80% mieszkańców. Pomimo tego identyfikowali się oni jako Morawcy. W granicach Polski od końca II wojny światowej. Po drugiej wojnie światowej Morawców uznano za ludność polską i pozwolono im pozostać. Po 1956 nastąpiła fala emigracji do Niemiec.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do ówczesnego województwa opolskiego.

Źródło: wikipedia.org


Skład rady sołeckiej:

  1. Magdalena BRADEL - Sołtys   |   Kontakt e-mail: soltys.tlustomosty@baborow.pl
  2. Ewelina JANKOWSKA
  3. Jolanta JURGOWIAN
  4. Władysława PALUCH
  5. Janusz WIECZOREK

Fundusz sołecki 2023:

Wydatki bieżące 13 330,29 zł
w tym:

  1. Doposażenie OSP - 5 000,00 zł
  2. Utrzymywanie terenów zielonych - 7 000,00 zł
  3. Imprezy integracyjne - 1 330,29 zł

Wydatki majątkowe 25 000,00 zł
w tym:

  1. Zagospodarowanie boiska - 25 000,00 zł
Opublikował(a): Katarzyna Tomaszewska Data publikacji: 13-12-2019 10:04
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 19-01-2023 15:33