Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

MOJA WIZJA ZERO

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od 2018 roku jest oficjalnym partnerem kampanii opartej na strategii prewencji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy o nazwie „Wizja Zero”.     

Kampania, łącząca w sobie trzy elementy: zdrowie, bezpieczeństwo oraz dobrostan, opiera się na 7 Złotych Zasadach, których zastosowanie pomaga projektować bezpieczne środowisko pracy:

1.  Przejmij inicjatywę – zaangażuj się

2 . Zidentyfikuj zagrożenia – kontroluj ryzyko

3 . Zdefiniuj cele - stwórz program

4 . Zapewnij zdrowy i bezpieczny system pracy – bądź dobrze zorganizowany

5 . Zadbaj o bezpieczne otoczenie w gospodarstwie : maszyny , narzędzia i stanowiska pracy

6 . Poszerzaj wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie

7 . Daj dobry przykład i motywuj innych

Strategia „Wizji Zero” uwzględnia ważny, często pomijany element, jakim jest dobrostan człowieka. Znajduje to uzasadnienie w wynikach badań, które dowodzą, że zmęczenie, stres, zdrowie psychiczne oraz organizacja pracy to ważne czynniki, które wpływają na bezpieczeństwo pracy, także rolników. Celem wdrożenia ww. strategii w sektorze rolniczym w Polsce jest podkreślenie wagi działań prewencyjnych Kasy, mających na celu zmniejszanie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych: „Zero wypadków przy pracy i chorób zawodowych w rolnictwie”.

Aby osiągnąć ten cel Kasa opracowała Plan Wdrożenia strategii WIZJI ZERO w sektorze rolniczym w Polsce. Obejmuje on swoim działaniem rolników ubezpieczonych w KRUS i uwzględnia szereg narzędzi m.in. zintegrowanie metodologii działań prewencyjnych ze Strategią Wizji Zero, wykorzystanie kanałów komunikacji Kasy (strona internetowa, publikacje prasowe, materiały promocyjne) do informowania o jej założeniach, szkolenia pracowników KRUS, informowanie rolników w ramach prowadzonych przez Kasę działań prewencyjnych, konkurs dla młodzieży.

W bieżącym roku KRUS zorganizował I edycję konkursu na temat strategii Wizji Zero. Konkurs adresowany był do młodzieży w wieku od 15-24 lat i trwał od 02.09.2019 r. do 31.10.2019 r. Udział w Konkursie polegał na przygotowaniu krótkiego (max. 2-minutowego) filmu promocyjnego pod hasłem: „Moja Wizja Zero - Strategia Prewencji w Rolnictwie”

7 listopada 2019 r. Komisja Konkursowa, pod przewodnictwem Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandry Hadzik, dokonała wyboru najlepszych filmów o tematyce prewencyjnej, popularyzujących międzynarodową kampanię na rzecz bezpieczeństwa w miejscu pracy - „Wizja Zero”.

Do konkursu zakwalifikowano 60 filmów, które oceniono za: zgodność z tematyką konkursu, oryginalność i pomysłowość, jakość i walory estetyczne.

Kaja Barton, Adam Rybitwa i Michał Dudek zostali laureatami I Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie”, odbywającego się pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Wyróżnienia w konkursie otrzymali: Maja Wołoszyn, Patrycja Bieniek, Kacper Zajma oraz Wojciech Bartosiak.

Wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się 27 listopada br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tym samym dniu zaprezentowane zostały także wszystkie zwycięskie produkcje. Filmy konkursowe promowane będą w działalności prewencyjnej KRUS.

Organizatorem Konkursu „Moja Wizja Zero” była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; Współorganizatorami: Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacja PGE, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a partnerem Państwowa Inspekcja Pracy. Patronat medialny objęła TVP Info.

Serdeczne gratulacje dla laureatów i wyróżnionych, podziękowanie dla wszystkich uczestników oraz słowa zaproszenia do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu składa

Lech Waloszczyk - Dyrektor OR KRUS w Opolu

Opracowała:

Krystyna Horiszna

Starszy Inspektor ZPRO

OR KRUS w Opolu

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 17-12-2019 13:11