Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Projekt uchwały w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”

Urząd Marszałkowski.jpeg

Na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1369, z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283) informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie "Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego" i rozpoczęciu konsultacji społecznych.

Link do "Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego – 2020 r.":
https://bip.opolskie.pl/2020/01/program-ochrony-powietrza-2020-r/

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 27-03-2020 12:49
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 27-03-2020 12:51