Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej w Baborowie

Miejska Komisja Wyborcza w Baborowie na swoim pierwszym posiedzeniu
w dniu 8 października  wybrała Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Komisji oraz ustaliła harmonogram dyżurów na okres od 12 do 15 października.

Po ukonstytuowaniu skład Komisji przedstawia się następująco:
 

1. Krzysztof PYTEL - Przewodniczący
2. Lidia JANICKA - Zastępca Przewodniczącego
3. Anna KINER - Członek
4. Janusz PRUSZOWSKI - Członek
5. Alicja RATUŚ - Członek
6. Anna WIERZGACZ - Członek
7. Maria WOŹNIAK - Członek

Komisja w okresie od 12 do 15 października (wtorek - piątek) dyżurować będzie w swojej siedzibie w Urzędzie Miejskim w Baborowie pok nr 18 (sala narad - I piętro) w godzinach od 14.00 do 15.00.
Od 18 do 22 października dyżury odbywac się będą:

18 X - 8.30 do 9.30
19 - 20  X - 15.00 do 16.00
21 X - 8.30 do 9.30
22 x - 8.30 do 24.00

Nr tel do Komisji
77 4036924

Opublikował(a):  Data publikacji: 11-10-2010 12:09