Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Dotacja na wymianę źródła ciepła z Budżetu Gminy Baborów

Zgodnie § 5 ust. 5 Uchwały Nr XXVII -293/17  Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania z Budżetu Gminy dotacji na wymianę źródła ciepła zmienionej Uchwałą nr  XI/131/19 z dnia 9 grudnia 2019 r. ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 poz. 2978 oraz z 2019 poz. 3979) 

informuję, iż z dniem 13 maja 2020 nabór wniosków został zakończony

Burmistrz Gminy Baborów
Tomasz Krupa

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 13-05-2020 10:43
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 13-05-2020 10:44