Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Zdalna Szkoła - Laptopy dla Szkoły

Wsparcie finansowe pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Projekt Zdalna Szkoła.

Głównym celem projektu jest doposażenie szkół w sprzęt komputerowy niezbędny do realizacji programu zdalnego nauczania. W ramach wsparcia zakupiono 20 Laptopów za kwotę 45.000,00 zł. Sprzęt został przekazany Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu w Baborowie, do wykorzystania w ramach nauki zdalnej w czasie epidemii koronawirusa. Docelowo sprzęt pozostanie na wyposażeniu szkoły i wykorzystany będzie na cele szkolne.

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 20-05-2020 10:30
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 30-06-2020 09:22