Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatu radnego do Rady Miejskiej w okręgu nr 3 bez głosowania


OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Baborowie
z dnia 3 listopada 2010 r.


o obsadzeniu mandatu radnego do Rady Miejskiej w Baborowie
bez głosowania w okręgu nr 3


Na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190)
Miejska Komisja Wyborcza w Baborowie podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

1.  W okręgu wyborczym nr 3 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w Baborowie obejmującym 1 mandat, Miejska Komisja Wyborcza w Baborowie zarejestrowała 1 kandydata na radnego.
W związku z tym, na podstawie art. 188 Ordynacji wyborczej w okręgu nr 3 głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Baborowie nie przeprowadza się.
2.  Za wybranego na radnego Miejska Komisja Wyborcza w Baborowie uznaje następującego zarejestrowanego kandydata:

   
    z listy nr 22   KWW EUGENIUSZA WAGI

     KOWALCZYKOWSKA Jadwiga Barbara

 

    Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Baborowie
Krzysztof Pytel

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 02-11-2010 16:29