Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Informacja o terminie losowania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Z A W I A D O M I E N I E

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BABOROWIE
Z DNIA 2 LISTOPADA 2010 R.


W związku ze zgłoszeniem przez pełnomocników komitetów wyborczych do składów obwodowych komisji wyborczych, liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji,
Miejska Komisja Wyborcza w Baborowie informuje,
że zgodnie z art. 19 ust 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz.1090)

w dniu 4 listopada br. (czwartek) o godzinie 8.00


w siedzibie Komisji (sala narad Urzędu Miejskiego w Baborowie pok. nr 18)
odbędzie się publiczne losowanie kandydatów do poszczególnych
obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Baborów


PRZEWODNICZACY KOMISJI

Krzysztof Pytel

Opublikował(a):  Data publikacji: 02-11-2010 16:29