Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Szkolenie pt. Rozliczanie projektów, w tym księgowanie i kwalifikowalność kosztów w projektach RPO WO 2007-2013, PO KL, PO IG, PO IiŚ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, firma Eurologistics S.C. organizuje szkolenia specjalistyczne w ramach Narodowej Strategii Spójności (NSS), w tym szkolenie pt. „Rozliczanie projektów, w tym księgowanie i kwalifikowalność kosztów w projektach RPO WO 2007-2013, PO KL, PO IG, PO IiŚ”.

Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej numer 229 na I piętrze Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu, ul. G. Piramowicza 32, w dniu 12.08.2011 w godzinach 9:00-15:40.


PROGRAM SZKOLENIA:

rodzaje wymaganych dokumentów oraz wymogi stawiane im przez przepisy prawa,
opisywanie dokumentów,
opis związku wydatku z projektem,
dokumentowanie wydatków wspólnych (administracyjnych np. czynsz, media),
dokumentowanie zapłaty,
wyodrębniona ewidencja księgowa,
harmonogram płatności transz,
wniosek beneficjenta o płatność, zasady wypełniania oraz weryfikacja,
wkład niepieniężny,
płatność końcowa,
rozliczanie zaliczek,
kwalifikowalność kosztów, koszty niekwalifikowane, koszty pośrednie i bezpośrednie,
wydatki związane z personelem, amortyzacją, VAT,
wkład niepieniężny,
cross-financing,
studium przypadków – przykłady


Formularze zgłoszeniowe można pobrać ze strony internetowej: http://www.eurologistics.pl/szkolenia.html - w celu zgłoszenia na szkolenie należy przesłać zgłoszenie na nr fax. 77/ 404 83 07.

Po nadesłaniu zgłoszenia, wszystkie osoby zgłoszone dostaną drogą telefoniczną potwierdzenie udziału w szkoleniu w wybranym przez siebie terminie/ zostaną poinformowani o zmianie terminu szkolenia - w razie dużej liczby zgłoszeń lub zostaną poinformowani o wpisaniu na listę rezerwową (o zakwalifikowaniu na szkolenie będzie wtedy decydować rezygnacja osób z listy osób zakwalifikowanych na szkolenie).

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Opublikował(a):  Data publikacji: 14-07-2011 14:25