Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Awaria wodociągu publicznego Amandów - Tłustomosty

KOMUNIKAT nr 7
z dnia 4 września 2020r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach informuje, że w badaniach jakości wody (sprawozdanie nr 366. l/W/N/OKK/20, 367.1 l/W/N/OK.K/20 z dnia 04.09.2020r.) w strefie zaopatrzenia wodociągu publicznego Amandów- Tłustomosty tj. wieś Tiustomosty w gminie Baborów, stwierdzono ponadnormatywną zawartość bakterii grupy coli.

Woda nieprzydatna do spożycia przez ludzi
Administrator wodociągu podjął w trybie natychmiastowym działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20I7r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017 poz. 2294/.

Uwaga: Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalety.

Mieszkańcy Tłustomost będą zaopatrywani w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi poprzez zastępcze źródło wody (np. cysterny, beczkowozy, woda butelkowana).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Informacje o jakości wody są aktualizowane na stronach internetowych:

1.    Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach (psseglubczyce.pis.gov.pl)

2.    Urzędu Miejski w Baborowie (baborow.pl)

3.    Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Baborowie (zukbaborow)

PDFKomunikat.pdf (368,01KB)
PDFZawiadomienie (002).pdf (444,07KB)
PDFDecyzja (002).pdf (1,40MB)

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 04-09-2020 14:07