Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Wyniki wyborów Burmistrza Gminy Baborów


Miejska Komisja Wyborcza w Baborowie po otrzymaniu protokołów głosowania od 5 obwodowych komisji wyborczych własciwych do przeprowadzenia głosowania i na podstawie tych protokołów ustaliła nastepujące wyniki głosowania:

1. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania                - 5228
2. Liczba oddanych głosów                                                    - 2655
3. Liczba głosów nieważnych z ważnych kart do głosowania - 70
4. Liczba głosów ważnych z kart ważnych oddanych na obu kandydatów - 2585

5. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1) KIELSKA Elżbieta                      - 1454
2) WAGA Eugeniusz Jan              - 1131

Komisja stwierdziła że więcej głosów ważnych uzyskała i została wybrana na Burmistrza Gminy Baborów
KIELSKA Elżbieta zgłoszona przez KWW Nasza Gmina Baborów

Szczegółowe wyniki głosowania w poszczególnych Obwodowych Komisjach Wyborczych na terenie Gminy przedstawiono w tabeli

Opublikował(a):  Data publikacji: 22-11-2010 06:05