Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Spis Rolny w formie wywiadów bezpośrednich

Uprzejmie informujemy, że  zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego od 10 października br. istnieje  możliwość  przeprowadzania spisu rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z respondentami. Przeprowadzanie spisu rolnego tą metodą będzie realizowane z zachowaniem  wszystkich zaleceń sanitarnych. O metodzie przeprowadzenia wywiadu (przez telefon lub bezpośrednio u respondenta) decyduje każdorazowo Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego w porozumieniu z rachmistrzem spisowym.

Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, rachmistrz poinformuje go o obowiązku udziału w spisie, który może być zrealizowany w formie wywiadu telefonicznego.

W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową wywiad będzie przeprowadzony przez telefon.

 

Rachmistrz spisowy legitymuje się oficjalnym identyfikatorem wydanym przez Wojewódzkie Biuro Spisowe.

tło_orzeł_4-01.jpeg

tło_orzeł_4-02.jpeg

 

https://spisrolny.gov.pl/images/pliki/Instrukcja_do_aplikacji_do_samospisu.pdf

 

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 13-10-2020 13:04
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 13-10-2020 13:07