Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Jak zapobiegać wypadkom przy pracy w rolnictwie – cz. II

Opolski Oddział KRUS kontynuuje cykl 5 artykułów dotyczących kampanii prewencyjnych, obowiązujących w bieżącym roku. Każdy artykuł będzie poświęcony jednej kampanii. W I części omówiono grupę wypadków, jakie mają miejsce podczas obsługi zwierząt w gospodarstwie rolnym, a obecnie skupimy się na wypadkach, których przyczyną jest upadek.

Zależy nam, aby materiał ten stanowił kompletny zestaw przyczyn oraz zaleceń do stosowania w bieżącej pracy rolnika.

Część II - „Rola rolnika by upadku unikał”

Większości wypadków przy pracy można zapobiec, jeśli zostaną wcześniej podjęte odpowiednie działania prewencyjne. Warto pamiętać, że poprawa bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym nie zawsze wiąże się z koniecznością angażowania dużych środków finansowych. Bardzo często wystarczy świadomość zagrożeń występujących w gospodarstwie oraz konsekwentne ich eliminowanie. Bezpieczeństwo jest bezcenną wartością i integralnym elementem dobrze prowadzonego gospodarstwa.

Kampania KRUS ,,Rola rolnika by upadku unikał” ma wpływać na zmianę świadomości i postaw rolników w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym, a także przyczyniać się do zmniejszenia liczby wypadków w rolnictwie. Służą temu m.in.: liczne spotkania, szkolenia bhp dla rolników, pogadanki prewencyjne w szkołach, konkursy, a także stoiska informacyjne Kasy podczas konferencji, targów i innych imprez dla rolników, odbywających się w całej Polsce.

Kasa wykorzystuje różne formy przekazu, aby móc propagować wiedzę na temat przyczyn wypadków. Dlatego na stronie głównej KRUS udostępniania film, który prezentuje wzorcowe rozwiązania, stosowane przez rolników, w celu ograniczenia ryzyka wypadków z grupy ,,upadek osób”, a także zachęca rolników do przeprowadzenia w swoim gospodarstwie oceny ryzyka wypadków z grupy „upadek osób” w oparciu o listę kontrolną. O wszystkich planowanych wydarzeniach w ramach prowadzonej kampanii „Upadek to nie przypadek” Kasa informuje na swojej stronie internetowej, jak również poprzez Kalendarz Wydarzeń Prewencyjnych.

Wśród zdarzeń z grupy upadek osób, zgłoszonych do KRUS w 2019 roku, najczęściej odnotowano:

 • upadki na nawierzchni podwórzy, pól, ciągów komunikacyjnych (36,9%);
 • upadki z wysokości tj. drabin, schodów, podestów, strychów, poddaszy, drzew (27,8%);
 • upadki z ciągników, przyczep i maszyn rolniczych (15,3%);
 • upadki na nawierzchni w pomieszczeniach inwentarsko-gospodarczych (15,1%).
 • Wypadki przy pracy nie są dziełem przypadku, ani też nie są nieuniknione. Spowodowane są one skumulowaniem nieprawidłowości w środowisku pracy. Z analiz Kasy wynika, że do zdarzeń z grupy upadek osób dochodziło głównie wskutek:
 • złego stanu nawierzchni podwórzy (nierówne, śliskie, grząskie) – 26,1%;
 • nieużywania odpowiedniego obuwia roboczego – 12,8%;
 • niedostatecznej koncentracji uwagi na wykonywanej czynności – 6,2%;
 • niekorzystania lub nieprawidłowego sposobu wchodzenia i schodzenia z drabin, podestów i rusztowań podczas pracy na wysokości – 5,1%;
 • wad konstrukcyjnych budynków, schodów i stanowisk zwierząt, niezabezpieczonych otworów zrzutowych i kanałów gnojowych, progów w otworach drzwiowych, różnic poziomów powierzchni – 5,0%;
 • nieprawidłowego sposobu wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, przyczep i wozów – 5,0%

  Zachęcamy do przeczytania kolejnej 3 części cyklu informacyjnego pod tytułem: „Mądrze postępujesz wypadku nie spowodujesz”.

  Opracowała:
  Joanna Skuratowicz Kierownik Samodzielnego Referatu Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu
Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 22-12-2020 11:18
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 22-12-2020 11:13