Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

BURMISTRZ POWOŁAŁ OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE


Zarządzeniem Nr OW-44/07 Burmistrz powołał Obwodowe Komisje Wyborcze dla przeprowadzenia na terenie Gminy Baborów wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku.

Ukonstytuowanie się Komisji nastąpi na pierwszym posiedzeniu, które zostało zwołane przez Burmistrza na dzień 4 października br. (czwartek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej (parter pok nr 5 ) Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a.
Opublikował(a):  Data publikacji: 25-09-2007 15:39