Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGłOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI WYBORCZYCH


Burmistrz Gminy informuje, że w przewidzianym ustawowo terminie pełnomocnicy 7 komitetów wyborczych zgłosili kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w związku z czym wszyscy zgłoszeni kandydaci zostaną w ciągu najbliższych dni powołani przez Burmistrza Gminy Baborów w skład Obwodowych Komisji Wyborczych.
Kandydatów zgłosiły następujące komitety wyborcze (w kolejności zgłoszeń):
1. KW Polskie Stronnictwo Ludowe
2. KW Prawo i Sprawiedliwość
3. KWW Ryszarda Galli
4. KW Platforma Obywatelska
5. KKW Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
6. KW Liga Polskich Rodzin
7. KW Unia Polityki Realnej
Opublikował(a):  Data publikacji: 21-09-2007 15:43