Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

KRUS Konkurs Bezpiecznie na wsi

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
ODDZIAŁ REGIONALNY W OPOLU
zaprasza uczniów szkół podstawowych, mieszkających na terenach wiejskich,
do  wzięcia udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod hasłem:

Bezpiecznie na wsi mamy –
od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych w kategoriach wiekowych:

I grupa – klasy 0-III szkoły podstawowej

II grupa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie
A-3, w dowolnej technice obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy
w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym - od 30 lat upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Konkurs przebiega w trzech etapach: powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Zebrane prace będą podlegać ocenie przez Komisje Konkursowe. Wszystkie szkoły,
z których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie prosimy o kontakt z najbliższą placówką KRUS, w której otrzymają wszystkie informacje na temat konkursu. Prace konkursowe do jednostki terenowej Kasy zgłasza  za zgodą przedstawiciela ustawowego dziecka szkoła, do której dziecko uczęszcza, a w wyjątkowych przypadkach przedstawiciel ustawowy dziecka.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 31 marca 2021 roku (decyduje data wpływu prac do jednostki KRUS). Regulamin konkursu jest dostępny m.in. na stronie internetowej Kasy  www.krus.gov.pl oraz w jednostkach terenowych KRUS.

Dla laureatów, jak co roku,  przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Opracowała :
Roksana Bernaś Inspektor Samodzielny Referat Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego  OR KRUS w Opolu

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci ze szkół podstawowych mieszkające
na terenach wiejskich do wzięcia udziału w tegorocznej edycji konkursu,
oraz życzymy ogromnej pomysłowości i kreatywności w sporządzaniu prac.

Lech Waloszczyk

Dyrektor OR KRUS w Opolu

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 10-03-2021 14:57
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 10-03-2021 14:56