Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Mapy do Studium

http://baborow.pl/download//30354/zal_2-bilans-terenow_nowy.tif
http://baborow.pl/download//30355/zal_2-hierarchia-osrodkow.tif
http://baborow.pl/download//30356/zal_2-komunikacja-i-infrastruktura-techniczna.tif
http://baborow.pl/download//30357/zal_2-obowiazujace-mpzp.tif
http://baborow.pl/download//30358/zal_2-ponadlokalne-cele-publiczne.tif
http://baborow.pl/download//30359/zal_2-stan-dziedzictwa-kulturowego-i-zabytkow.tif
http://baborow.pl/download//30360/zal_2-struktura-uzytkowania.tif
http://baborow.pl/download//30361/zal_2-struktura-wladania.tif
http://baborow.pl/download//30362/zal_2-uwarunkowania-przyrodnicze.tif
http://baborow.pl/download//30363/zal_3-dziedzictwo-kulturowe-i-zabytki.tif
http://baborow.pl/download//30364/zal_3-rysunek-studium.tif

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 16-03-2021 12:00
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 16-03-2021 11:51