Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Baborowie
Gminny Zespół Oświaty Kultury i Sportu w Baborowie ul. Rynek 17
tel. do lokalu 77 4036945

1. MACEWICZ-HANUSEK Aleksandra

- Przewodniczący

2. KURNYTA Małgorzata

- Zastępca Przewodniczącego

3. BAL Łukasz

- członek

4. GORCZYŃSKA Teresa

- członek

5. MAZURKIEWICZ Jolanta

- członek

6. PRUSZOWSKI Janusz

- członek
7. RADKIEWICZ Beata - członek

8. TOKARZ Bartosz

- członek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Baborowie

Urząd Miejski w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a

tel. 77 4036925

1. GORZELAK Michał

- Przewodniczący

2. JANICKA Lidia

- Zastępca Przewodniczącego

      3. BAL Mariusz

- członek

      4. JANOWICZ Władysław

- członek

      5. KACZMARCZYK Zbigniew

- członek
6. KLAG Marzena - członek
7. LUDOROWSKA Alicja - członek
8. MAZURKIEWICZ Magdalena - członek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Baborowie

Zespół Szkół w Baborowie ul. Wiejska 5a,

Tel. tel. 77 4036948

1. CZECHOWICZ Artur

- Przewodniczący

2. GREGORCZYK Mariusz

- Zastępca Przewodniczącego

      3. BALON Bożena

- członek

      4. CYMBALUK Maria

- członek

      5. KOSTYRKA Elza

- członek
6. NIEBIELSKA Józefa - członek
7. WIELGUS Małgorzata - członek
8. WOŹNIAK Maria - członek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Suchej Psinie

Strażacki Domu Ludowym w Suchej Psinie nr 28

tel. 721509562

1. ZASADNI Maria

- Przewodniczący

2. KUSY Maria

- Zastępca Przewodniczącego

      3. ANDRZEJAK Tomasz

- członek

      4. BALON Ireneusz

- członek

      5. KAŁKUN Mieczysław

- członek
6. LISZKA Aleksander - członek
7. ŁUKASZCZYKIEWICZ Monika - członek
8. SAMOTYJ Marcin - członek

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Rakowie

Dom Mniejszości Niemieckiej w Rakowie nr 11

tel. 721509563

1. OLEJNIK Alina

- Przewodniczący

2. ZAPOTOCZNA Elżbieta

- Zastępca Przewodniczącego

      3. ĆWIKŁOWSKI Paweł

- członek

      4. GÓRSKA-KOSIŃSKA Zuzanna

- członek

      5. RONCZKA Ramona

- członek
6. ŚLEDZIK Kamila - członek
7. ŚLIWA Marcela - członek
8. ŚWIERCZAK Magdalena - członek
Opublikował(a):  Data publikacji: 16-10-2007 15:55