Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Powołanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Baborowie

Komisarz Wyborczy w Opolu II Postanowieniem Nr 1/06 z dnia 28 września 2006 r.  powołał Miejską Komisję Wyborczą w Baborowie, w skład której wchodzą:

1. Marek CZECHOWCZ
2. Ewa BURDA
3. Izabela SUMIK
4. Jolanta ZAMŁYŃSKA
5. Barbara ŁUKASZCZYKIEWICZ
6. Grażyna SZWAGRZYK
7. Anna KAZIMIERÓW

Ukonstytuowanie się Komisji nastapi na pierwszym posiedzeniu zwołanym zgodnie z upoważnienieniem Komisarza Wyborczego przez Burmistrza Gminy na dzień 2 października 2006 roku godz 15.30 w siedzibie Komisji mieszczącej się w Urzędzie Miejskim w Baborowie, pok nr 18 (sala narad - I piętro).

Na posiedzeniu tym zostanie m.in. określony harmonogram dyżurów Komisji w celu przyjmowania zgłoszeń i rejestarcji list kandydatów na radnych.
Harmonogram ten niezwłocznie zostanie podany do wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komisji oraz na stronie internetowej www.baborow.pl w zakładce WYBORY I REFERENDA / Wybory samorządowe 2006

Opublikował(a):  Data publikacji: 05-10-2006 13:09