Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Wyniki wyborów Burmistrza


Miejska Komisja Wyborcza w Baborowie po otrzymaniu protokołów głosowania od 5 obwodowych komisji wyborczych własciwych do przeprowadzenia głosowania i na podstawie tych protokołów ustaliła nastepujące wyniki głosowania:

1. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania                - 5268
2. Liczba wyborców którym wydano karty do głosowania     - 2580
3. Oddano kart do  głosowania                                              - 2579
4. Liczba głosów nieważnych z ważnych kart do głosowania - 45
5. Liczba głosów ważnych z kart ważnych oddanych na wszystkich kandydatów - 2534

6. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1) DOLIPSKI Krystian Bronisław - 690
2) KRZYŻEWSKI Krzysztof          - 185
3) MICHALCZYK Ryszard            - 178
4) RUDNICKI Zenon                    - 220
5) WAGA Eugeniusz Jan            - 1261

 Komisja stwierdziła że liczba głosów stanowiąca ponad połowę głosów ważnych wymagana do wyboru burmistrza wynosi 1268

Zaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów; do wyboru w ponownycm głosowaniu dopuszczeni zostali dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbą głosów:

1) DOLIPSKI Krystian Bronisław
2) WAGA Eugeniusz Jan

Szczegółowe wyniki przedstawia tabela

Opublikował(a):  Data publikacji: 27-11-2006 15:10