Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Nowy podział Gminy na okręgi wyborcze

Z uwagi na zmniejszenie liczby mieszkańców Gminy oraz zmianę sposobu wyznaczania okręgów wyborczych, Rada Miejska w Baborowie 22 czerwca 2006 roku dokonała nowego podziału Gminy na okręgi wyborcze.
Obecnie na terenie Gminy utworzonych jest 9 okręgów wyborczych ( 2 w Baborowie oraz 7 na terenie wiejskim) w których wybieranych będzie tak jak 4 lata temu 15 radnych.

Nowy podział przedstawia Uchwała nr XXXII-241/06 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej w Baborowie

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 18-09-2006 12:19