Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Podział Gminy na obwody głosowania

Konsekwencją zmiany okręgów wyborczych jest zmiana obwodów głosowania. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości Gminy w większości głosować będą w tych samych lokalach wyborczych co dotychczas, z wyjątkiem wyborców z Babic, którzy od tej pory będą musieli w celu oddania głosu udać sie do lokalu wyborczego w Suchej Psinie.
Informacja o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, czyli usytuowaniu lokali wyborczych, zostanie podana przez Burmistrza Gminy w formie obwieszczenia najpóźniej na 21 dni przed dniem wyborów

Nowy podział na obwody głosowania przedstawia Uchwała nr XXXII-242/06 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie podziału gminy na obwody głosowania 

Opublikował(a):  Data publikacji: 18-09-2006 12:22