Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Aktualny skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Baborowie


W wyniku dokonanych w dniach 3 i 4 października 2006 r. uzupełnień w składzie Komisji, aktualny skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Baborowie przedstawia się nastepująco:

1. Barbara ŁUKASZCZYKIEWICZ   - Przewodniczący
2. Izabela SUMIK   - Zastępca Przewodniczącego
3. Ryszard CZÓŁNO  - Członek
4. Maria DOBROWOLSKA  - Członek
5. Anna KAZIMIERÓW  - Członek
6. Grażyna SZRAMOWSKA  - Członek
7. Jolanta ZAMŁYŃSKA  - Członek

Opublikował(a):  Data publikacji: 07-10-2006 23:59