Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

BEZPLATNÉ SPORTOVÁNÍ PRO DĚTI 2011-2012 V RÁMCI ČESKO-POLSKÉ SPOLUPRÁCE

hb.jpeg

 

 

Město Hradec nad Moravicí získalo o dotaci z Operačního programu přehraniční spolupráce 2007 - 2013 Česká republika - Polská republika, Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia na projekt: Bavíme se víc, se sportem bez hranic, č. CZ.3.22/3.3.04/11.02613.

 

Partneři projektu jsou polské města Baborów, občanské sdružení FIT Sport o.s. a Tělovýchovná jednota Hradec nad Moravicí.

Celková výše schválena dotace je 29 627,43 EUR,. max. však 85% z konečných způsobilých výdajů mikroprojektu.

Cílem tohoto česko-polského projektu je v první řadě rozšířit sportovní vyžití dětí a mládeže na obou stranách hranice a zároveň tak zlepšit podmínky pro sportování na území města Hradce nad Moravicí.

V  rámci tohoto projektu proběhnou tyto sportovní aktivity:

Sportovní příprava pro děti a mládež, která bude zahájena od října 2011 a bude trvat do června 2012. Sportovní příprava bude probíhat souběžně na obou stranách hranice, ale samostatně.

Většina těchto aktivit na české straně bude probíhat v nově zbudované tělocvičně a její přístavbě. Celkem proběhne 216 dvouhodinových sportovních lekcí pod vedením zkušených instruktorů, které budou zaměřeny zejména na florbal, stolní tenis, in-line bruslení, sportovní  tance, basketbal, volejbal a další.

Lekce budou probíhat bezplatně, pouze se bude vybírat zápisné ve výši 100,- Kč/osoba.

 

V rámci celoroční sportovní přípravy bude probíhat rovněž fotbalová příprava žáků, kterou bude zabezpečovat fotbalový oddíl mladších žáků v Hradci nad Moravicí.

Fotbalové soustředění a Letní sportovní kemp - účastníci celoroční sportovní přípravy, kteří budou nejaktivnější během celého období realizace této aktivity a budou podávat nejlepší sportovní výsledky, se za odměnu budou moci bezplatně během měsíce července a srpna 2012 zúčastnit fotbalového soustředění nebo letního sportovního kempu, který bude zaměřen na ostatní sporty (florbal, basketbal, volejbal, stolní tenis atd.). Tyto aktivity již budou probíhat společně se zástupci našeho polského partnera z Baborówa.

V zimním období proběhnou tři společné mezinárodní jednodenní lyžařské kurzy v  lyžařském středisku v Jeseníkách, Malá Morávka.

Realizací projektu  navážeme na náš dřívější společný projekt s polským městem Baborówem, v rámci kterého se na české straně vybudovala přístavba tělocvičny BABORÓW, ve které se nachází jazyková učebna vybavená nejmodernější multimediální technikou, pohybový sál a šatny vč. sociálního zázemí sloužící žákům a návštěvníkům tělocvičny při ZŠ Hradec.

 

Na závěr projektu bude zpracován propagační leták, který bude vydán v češtině a také v polštině. Leták bude zahrnovat fotodokumentaci a informace z celého průběhu projektu.

 

 

Zpracovala: Ivana Hyklová

Koordinátor projektu

 

 

 „Bavíme se víc, se sportem bez hranic“ / „Bawimy się więcej ze sportem bez granic“

 Rozpoczęła się realizacja nowego czesko-polskiego mikroprojektu o nazwie  „Bavíme se víc, se sportem bez hranic“ / „Bawimy się więcej, ze sportem bez granic“. Projekt ten realizowany będzie od października b.r. do listopada 2012r. na terenie Czech w miejscowościach: Hradec nad Morawicą,  Kravaře, Malá Morávka oraz w Polsce w miejscowości Wisła.

Grupę docelową stanowią dzieci i  młodzież w wieku 6  - 15  lat, mieszkające w przygraniczu czesko-polskim, zwłaszcza posiadające zainteresowania sportowe. Uczestnicy projektu po obu stronach granicy będą objęci całorocznym szkoleniem sportowym. Szkolenie sportowe rozpoczęło się w październiku 2011r. i będzie trwało do czerwca 2012r. obejmując różnorodne dyscypliny. Grupy młodzieży z Baborowa- najaktywniejsi i osiągający sukcesy uczestnicy całorocznego przygotowania sportowego- wezmą udział w:

- trzech jednodniowych warsztatach narciarskich, w lutym 2012r., w  centrum narciarskim w Jesenikach- Malá Morávka(10 osób/warsztat)

- 7 dniowym zgrupowaniu piłkarskim, w  lipcu lub sierpniu 2012r., w Hradcu nad Morawicą(20 osób),   

- oraz w 5 dniowym letnim obozie sportowym, w lipcu lub sierpniu 2012r., w Hradcu nad Morawicą; zajęcia będą sprzyjały rozwijaniu umiejętności uczestników w zakresach gry w unihokeja, siatkówkę, tenis stołowy, koszykówkę oraz umiejętności w tańcu sportowym, jeździe na rolkach (12 osób).

Całkowita wartość projektu wynosi 35 220,60 EUR. Udział Gminy Baborów, w tym projekcie, jest bezkosztowy. Projekt umożliwia wymianę doświadczeń dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań sportem, całoroczne promowanie  zdrowego trybu życia, jak również przyczyni się do wzmacniania i rozszerzenia istniejących sposobów współpracy zespołów koordynujących po stronie polskiej i czeskiej, zarówno na etapie działań przygotowawczych oraz podczas wszystkich etapów ich realizacji.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Przekraczamy Granice.

A.  Szuba

 

W dniach 5 luty, 15 luty i 3 marca 2012 roku uczniowie naszej Szkoły wyjeżdżali na warsztaty narciarskie do znanego w naszych okolicach Centrum Narciarskiego w Małej Morawce

więcej na stronie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

Opublikował(a):  Data publikacji: 30-08-2011 15:01