Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Zawiadomienie o terminie losowania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

Z A W I A D O M I E N I E

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BABOROWIE
Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2006 R.

W związku ze zgłoszeniem przez pełnomocników komitetów wyborczych do składów obwodowych komisji wyborczych, liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, Miejska Komisja Wyborcza w Baborowie informuje, że zgodnie z art. 19 ust 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547 z późn. zmianami)

w dniu 17 października br. (wtorek) o godzinie 13.00

w siedzibie Komisji
(sala narad Urzędu Miejskiego w Baborowie pok. nr 18)
odbędzie się publiczne losowanie kandydatów do poszczególnych
obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Baborów


            PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
                                                
Barbara Łukaszczykiewicz

Opublikował(a):  Data publikacji: 13-10-2006 22:53