Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Kampania informacyjnej nt. praw pracowników sezonowych w UE

#Rights4AllSeasons,  

#EURESeasonalWorks

Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) rozpoczął kampanię informacyjną pod nazwą Rights for all seasons / Prawa przez cały rok. Zwraca ona uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są  w krajach UE. Kampania będzie trwała do października 2021 r. i ma na celu promowanie wśród pracowników sezonowych szukających pracy na terenie UE wiedzy o obowiązujących ich przepisach prawa pracy
 i zabezpieczenia społecznego, a także  dostarczanie informacji z zakresu poszukiwania bezpiecznej pracy sezonowej w państwach członkowskich UE.

Hasła kampanii:

  • Uczciwe i bezpieczne warunki dla pracowników sezonowych;
  • Praca może być sezonowa, prawo pracy-nie;
  • Sezon na prawa zawsze trwa;

W ramach kampanii polska sieć EURES uruchomiła w lipcu 2021 r. działania skierowane do osób zainteresowanych pracą sezonową. Działania będą polegały na przekazywaniu przydatnych informacji na temat warunków pracy i zabezpieczenia społecznego oraz promocji usług sieci EURES, w tym poszukiwania bezpiecznej pracy za granicą
w państwach członkowskich UE.

Działania prowadzone przez polską sieć EURES w ramach kampanii prowadzone będą na trzech poziomach:

  • krajowym - przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Komendę Główną OHP,
  • regionalnym - przez wojewódzkie urzędy pracy i wojewódzkie komendy OHP,
  • lokalnym - przez powiatowe urzędy pracy, lokalne jednostki OHP (np.: Centra Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, Młodzieżowe Biura Pracy OHP).

Szczegółowe informacje:

https://eures.praca.gov.pl/o-nas/informacje-o-eures/kampania-nt-pracy-sezonowej-w-ue-2021

aktualne informacje będą publikowane na stronie internetowej https://eures.praca.gov.pl/

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 19-07-2021 10:36
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 19-07-2021 10:35