Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Konkurs "Akcja Reanimacja i Moc Ratowania"

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza do konkursu pt. „Akcja Reanimacja i Moc Ratowania” kierowany jest do ratowników z Zespołów Ratownictwa Medycznego (dalej: ZRM) i strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej (dalej: OSP) z obszarów wiejskich.

Jego efektem ma być nagranie filmowe z instruktażem udzielania pierwszej pomocy, czyli czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu bądź nagłego ataku choroby, których zadaniem jest ochrona życia lub zdrowia poszkodowanego, oraz zminimalizowanie niekorzystnych następstw, zanim udzielona zostanie specjalistyczna pomoc medyczna.

11 września 2021 roku tj. w Światowym Dniu Pierwszej Pomocy ogłosimy wyniki Konkursu i uhonorujemy drobnymi upominkami wszystkich przedstawicieli ZRM i OSP biorących udział w  Konkursie a zwycięzców nagrodami (tj. za zajęcie I, II i III miejsca).

Najlepszy filmik zostanie opublikowany na stronie i w mediach społecznościowych ARiMR.

Konkurs trwa od dnia 9 lipca 2021 r. do dnia 20 sierpnia 2021 r.

Filmiki oceniane będą pod względem:

  • jakości i estetyki,
  • siły przekazu/kreatywności
  • związku z przesłaniem zawaratym w nazwach: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Światowy Dzień Pierwszej Pomocy.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 11 września 2021 roku na stronie internetowej ARiMR.

Nagrodzone prace konkursowe (filmiki) zostaną umieszczone na stronie ARiMR wraz z informacją, kto jest ich autorem.

Więcej informacji oraz Regulamin i formularze dostępne są TUTAJ.

Źródło: ARMiR

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 10-08-2021 10:06
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 10-08-2021 10:05