Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Informacja o przyznanych numerach list kandydatów na radnych


Miejska Komisja Wyborcza w Baborowie informuje, zgodnie z art 64o ust 8 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. z 2003 ro. Dz.U. Nr 159, poz.1547 z późn. zm.),
że wyniku przeprowadzonego w dniu 23 października 2006 r. losowania, następującym komitetom wyborczym, które zarejestrowały listy kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Baborowie przyznano następujące numery:

LISTA NR 29 - KWW Liga Samorządowa Ziemi Głubczyckiej

LISTA NR 30 - KWW Mieszkańców Ziemi Głubczyckiej

LISTA NR 31 - KWW Ziemi Baborowskiej

LISTA NR 32 - KWW Racja i Gospodarka

LISTA NR 33 - KWW Eugeniusza Wagi

LISTA NR 34 - KWW Radnego Niezależnego L.Górskiego

LISTA NR 35 - KWW Praca Uczciwość Porządek - 2006

LISTA NR 36 - KWW Michała Gorzelaka

LISTA NR 37 - KWW "Bronisława Kanasa"

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Barbara Łukaszczykiewicz

Opublikował(a):  Data publikacji: 23-10-2006 13:25